Interview SVS magazine: Hoe is Stichting Veilig Spelen ooit begonnen?

Spelen, 6 mei 2021

Zonder historie geen vooruitblik. Jeroen Bos, bestuurslid sinds 2011 en voormalig directeur van het Keurmerkinstituut geeft ons een kleine inkijk in de geschiedenis van Stichting Veilig Spelen en kijkt voorzichtig vooruit naar 2021 en verder…

Hoe is Stichting Veilig Spelen ooit begonnen?

In 2011 was er behoefte aan het verhogen van de kwaliteit van de inspecteurs. Het Keurmerk-instituut gaf destijds trainingen en deze inspecteurs wilden we ook gaan certificeren. Omdat de Branchevereniging Spelen destijds soortgelijke plannen had, is besloten samen SVS op te richten. We zijn SVS begonnen in de avonduren. Het Keurmerkinstituut voerde destijds het secretariaat en ik maakte zelf de examenvragen.

Medewerkers keken de vragen na en Herwin Kloosterman, toenmalig mede-bestuurslid van de Branchevereniging Spelen en SVS, voerde een inhoudelijke check op de nagekeken examens uit. Hier kregen we flink wat kritiek op; we waren niet onafhankelijk genoeg. Ondanks dat deze kritiek niet terecht was, hebben we  het wel ter harte genomen. Het secretariaat werd overgedragen aan eX:plain en er werd gekozen voor een onafhankelijke voorzitter, Anne Konings. In die tijd konden mensen uit de branche nog eigen vragen insturen die na een screening werden toegevoegd aan de examen items.

Wat zijn grote successen in de 10 jaar Stichting Veilig Spelen?

Persoonlijk ben ik trots op onze terugkomdagen. Deze worden steevast met een 8 beoordeeld. Vorige maand nog stuurde een inspecteur een e-mail met de vraag wie ook alweer een bepaalde presentatie gegeven had op de vorige terugkomdag. Hij zocht contact met deze persoon en had nog enkele inhoudelijke vragen. Dat is ons doel, dat we met en van elkaar blijven leren om het niveau van de inspecteurs te verhogen.

We mogen als SVS ook trots zijn dat gemeentes nog altijd in hun bestekken opnemen dat ze alleen inspecties van SVS-geregistreerde inspecteurs willen. We staan nog steeds op de kaart als toonaangevend voor goede inspecteurs.

Wat wens je voor de toekomst?

De wereld verandert snel om ons heen. Niet alleen onder invloed van corona, maar in ons vakgebied ook op het gebied van innovaties en natuurlijk wet- en regelgeving. Het nieuwe WAS is mijns inziens het vertrekpunt voor SVS om te bepalen of we meestappen met deze innovaties of ons puur bij het oorspronkelijke spelen houden.

Hierbij hebben we onze inspecteurs, maar ook de andere stakeholders hard nodig. Waar heeft de markt behoefte aan? Hoe kunnen we dit vertalen naar het aanbod van examens en uiteindelijk naar het register. 

Ons doel blijft het verhogen van de kwaliteit van de inspecteurs. 2021 is het jaar waarin we stil moeten staan bij de vraag welke lat we willen gebruiken om deze kwaliteit te meten.

Bekijk hier het hele magazine van SVS.

Terug naar overzicht

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

"Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling."

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie van speeltoestellen

"De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie."

Geboortezorglus over Certificatie kwaliteitsmanagement in de zorg

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen