Trampolinehallen wel onder WAS

Spelen, 6 december 2018

Al in april 2017 berichtten we over het feit dat trampolinehallen onder het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen vallen. Keurmerkinstituut heeft er voor gekozen de markt hier nogmaals op te wijzen omdat gebleken is dat nog niet alle fabrikanten, eigenaren en beheerders van trampolinehallen hiervan op de hoogte zijn. De NVWA heeft recentelijk op hun site kenbaar gemaakt wanneer deze hallen onder het WAS vallen en dus gecertificeerd moeten zijn. Hiermee hopen ook zij de onduidelijkheid weg te nemen.

Bij trampolines wordt niet altijd alleen aan spelen gedacht. Er kan namelijk ook sport op beoefend worden. Een trampolinehal die is geplaatst om alleen maar sport te beoefenen en waar ook daadwerkelijk alleen maar sport op beoefend wordt valt niet onder het WAS. Echter, in Nederland zijn geen trampolinehallen waar alleen maar in gesport wordt. Elke hal biedt de mogelijkheid aan gebruikers om er recreatief op te spelen. Dat houdt automatisch in dat de trampoline als speeltoestel vallend onder het WAS kan worden beschouwd. Trampolines, zoals we die kennen in trampolinehallen, vallen dus altijd onder het WAS en moeten voor in-gebruikname gecertificeerd zijn. Helaas zijn nog niet alle hallen gecertificeerd en is recentelijk een aantal door de NVWA verzegeld. Overigens vallen ook skatehallen onder het WAS en adviseert Keurmerkinstituut gemeentes te controleren of skatehallen in hun gemeenten voorzien zijn van een geldig certificaat van goedkeuring. Wilt u meer weten over trampoline- of skatehallen, neem dan contact op via spelen@keurmerk.nl. Op de site van de NVWA vindt u de regels omtrent de trampolinehallen: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/speeltoestellen/regels-trampolines

Terug naar overzicht

Referenties

De opleiding was heel leerzaam en werd zeer professioneel gegeven door de docent. Ook was het uiterst fijn dat de opleiding op locatie gegeven werd zodat we de theorie in de praktijk konden brengen.

M. van Lieshout over Studieochtend veiligheid en toezicht

Keurmerkinstituut: als je niet met veiligheid wilt spelen