Training circulaire en groen/blauwe speelgelegenheden vs wetgeving

Deze training is bedoeld voor

Kinderen verdienen een speelplek waar zij kunnen ravotten in het groen. Maar hoe ga je om met normen en wetten? Moeten circulaire en groen/blauwe speelplekken ook aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) voldoen? Hoe kan ik voorkomen dat ik moet laten certificeren of hoe kom ik zo eenvoudig mogelijk door de keuring? Is een pondje wel een speeltoestel? Welke verantwoordelijkheid hebben de ontwerper en de beheerder? Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens de training ‘circulaire en groen/blauwe speelgelegenheden vs wetgeving’. 

Deze training is bedoeld voor inspecteurs, fabrikanten, beheerders, gemeentemedewerkers en iedereen die betrokken is bij de inrichting, het beheer, inspectie, onderhoud, advisering of productie van speelgelegenheden. De verschillende deelnemers zijn uit alle delen van de keten afkomstig (van fabrikant tot gebruiker) en bieden daardoor extra waarde in informatie uitwisseling en netwerken.

Na het volgen van deze training kunt u speeltoestellen scheiden van speelaanleidingen, weet u wat wel of niet onder het WAS valt en heeft u de handvatten om een circulaire, groen/blauwe tuin in te richten zonder al te veel papierwerk. De interactieve training geeft veel ruimte voor praktijkvoorbeelden en vragen. Grijp deze kans om hierbij te zijn, het aantal plaatsen voor deze training is beperkt. 

Trainingsdata

  • Er zijn momenteel geen geplande data voor deze cursus.

Investering

€ 418,00 (excl. BTW) per persoon

Duur

Eén hele dag van 09.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch.

Bewijs van deelname

Na afloop van de training ontvangt u het officiële Keurmerkinstituut certificaat van deelname.

Onze Docenten

Martijn Nouwens

Docent / Inspecteur Lees zijn verhaal

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen