Keuringsprocedure

Een audit in de zorg en welzijn, hoe ziet die eruit? Onderstaand worden stapsgewijs de onderdelen van een audit omschreven:

Agenda

Nadat de auditdatum is afgesproken ontvangt u de concept-agenda voor de audit. 

Documentenonderzoek

De audit begint met het documentenonderzoek van de documenten die het managementsysteem van de organisatie beschrijven. Het auditteam bestudeert alle schriftelijk vastgelegde uitgangspunten, handboeken en procedures.

Implementatieonderzoek

Vervolgens wordt tijdens het implementatieonderzoek op locatie onderzocht of het managementsysteem daadwerkelijk naar behoren functioneert. Het auditteam controleert of gewaarborgd is dat de geleverde kwaliteit/veiligheid aan de criteria voldoet. Aan het einde van elke auditdag vat het auditteam de bevindingen samen. 

Bij eventuele afwijkingen stelt u binnen 4 weken een verbeterplan op. Na goedkeuring van het auditteam wordt bij de volgende audit (een jaar later) getoetst of dit plan goed is uitgevoerd. Bij kritische afwijkingen moet het verbeterplan binnen drie maanden na de audit aantoonbaar effect hebben en kan een aanvullende audit nodig zijn. 

Certificaat & Controle

Zodra de organisatie aan de criteria voldoet wordt het certificaat verleend. Jaarlijks vindt een controle plaats en elke drie jaar wordt de instelling aan een grondige herkeuring onderworpen. 

Download

Download hier de uitgebreide download file keuringsprocedure bij systeemcertificatie (35,8 KB) .

Referenties

Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!

SkateOn over Certificatie

Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig.

Van Egdom over Certificatie

De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren.

Watergames & More over Certificatie

IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant.

IJreka over Certificatie

Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen.

Eibe Benelux B.V. over Certificatie

Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling.

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie

De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie.

Geboortezorglus over Certificatie

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen