Keurmerkinstituut beheer organisatie Keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang

Zorg en Welzijn, 2 juli 2020

De Stichting Vrouwenopvang Nederland (VON) is eigenaar van het nieuw ontwikkelde ‘Keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang’. In opdracht van Stichting VON neemt Keurmerkinstituut het operationele beheer van dit keurmerk op zich. Op dit moment worden de werkprocessen rondom dit beheer ingericht.

Het primaire doel van het keurmerk is het bieden van een waarborg van kwaliteit en veiligheid in landelijke samenhang. Dit is in het belang van vrouwen én mannen (en hun kinderen) die door opvangorganisaties worden bediend. Het Keurmerk kan gezien worden als een verbijzondering van een cruciaal thema binnen het kwaliteitsdenken. Voor veel opvang organisaties zal het keurmerk een aanvulling zijn op bestaande kwaliteitsmanagementsysteem certificaten (bijv. HKZ en ISO9001).

Er komt een website waar opvangorganisaties meer informatie kunnen vinden over het keurmerk en zich kunnen aanmelden voor een toetsing voor dit keurmerk. De keurmerkaudits kunnen worden verricht door één van de aangesloten certificerende instellingen. Informatie daarover zal te zijner tijd ook op deze website te vinden zijn. De verwachting is dat de website na de zomer maanden in de lucht is en beheerorganisatie operationeel zal zijn.

Terug naar overzicht

Blog Zorg en Welzijn

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen

Coronavirus (COVID-19) update - klik hier voor meer informatie