Kwaliteitsmanagement op een hoger plan

Als de resultaten van het HKZ- of ISO 9001-certificaat tegenvallen ontstaat al gauw de neiging om over te stappen op iets anders. Als de oorzaak van de geringe opbrengst echter niet goed wordt onderzocht, zullen verbetermaatregelen weinig effect hebben, en kan hetzelfde probleem zich bij een ander kwaliteitsmodel opnieuw voordoen. In deze workshop leren de deelnemers zwakke onderdelen van een kwaliteitsmanagementsysteem te herkennen, en oefenen ze met technieken om hun systeem effectiever en minder bureaucratisch te maken.

De workshop 'Kwaliteitsmanagement op een hoger plan' is bedoeld voor directeuren en kwaliteitsfunctionarissen met een (gecertificeerd) kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Ervaring met een enige jaren werkend KMS is gewenst. Sinds medio 2015 gaat de workshop ook in op 'lean' management en zelfsturende/zelforganiserende teams.

Bij audits op basis van HKZ, ISO 9001 en EN 15224 (ISO voor de zorg) komen de auditoren van het Keurmerkinstituut vaak de volgende problemen tegen die de opbrengst van het KMS beperken:

  • principes van kwaliteitsmanagement zijn niet begrepen
  • beschrijvende i.p.v. analyserende directiebeoordeling (management review)
  • fixatie op papierwerk, teveel opnemen in het handboek
  • onvoldoende analyse van afwijkingen (oorzaak, omvang)

Vroeg of laat leiden deze problemen tot afnemende belangstelling van het management, waardoor de medewerkers hun prioriteiten elders gaan leggen, en het systeem alleen nog voor het certificaat in leven wordt gehouden.

In deze workshop leren de deelnemers ten eerste hoe ze het kwaliteitshandboek kunnen uitdunnen door over te gaan van 'regels + controle' naar (een kwaliteitsgerichte) 'cultuur + vertrouwen' (zie ook de nieuwe insteek van systeemcertificatie). Vervolgens oefenen de deelnemers met twee belangrijke instrumenten voor permanente kwaliteitsverbetering, te weten de directiebeoordeling en het analyseren van gevonden afwijkingen (klachten, auditresultaten, incidenten, e.d.). Door hier een verdieping aan te geven kan de opbrengst voor de organisatie aanzienlijk toenemen. Er is veel ruimte voor het uitwisselen en bespreken van de eigen ervaringen van de deelnemers, zodat ze concrete handvatten krijgen om hun eigen systeem te verbeteren.

De docenten zijn auditoren/projectleiders van het Keurmerkinstituut, die ruime ervaring hebben met managementsystemen van instellingen voor zorg en welzijn (incl. jeugdzorg en kinderopvang).

Deze training is bedoeld voor

De workshop 'Kwaliteitsmanagement op een hoger plan' is bedoeld voor directeuren en kwaliteitsfunctionarissen met een (gecertificeerd) kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Ervaring met een enige jaren werkend KMS is gewenst

Trainingsdata

  • Er zijn momenteel geen geplande data voor deze cursus.

Investering

€ 510,00 (excl. BTW) per persoon

Duur

De training is van 9.30 uur tot ca. 16.30 uur (inclusief lunch).

Bewijs van deelname

Na afloop van de training ontvangt u het officiële Keurmerkinstituut bewijs van deelname

Onze Docenten

Iet Failé

Docent / Hoofd auditor Meer informatie

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen