Starten met informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510)

De meeste zorginstellingen doen al veel aan informatiebeveiliging, maar dat is nog te vaak afhankelijk van de toevallige inspanningen van een individuele medewerker, de ICT-afdeling, of een software-leverancier. Dit kan ertoe leiden dat uw informatiestromen op sommige punten grondig zijn beveiligd, maar even verderop makkelijk toegankelijk zijn voor onbevoegden. Denk bijvoorbeeld aan slordig beheer van wachtwoorden of sleutels, ongecontroleerde verspreiding van geprinte cliëntgegevens, en verlies of diefstal van laptops en smartphones.

Informatiebeveiliging hoort een integraal onderdeel te zijn van uw organisatiebeleid, en de norm NEN 7510 (Informatiebeveiliging in de zorg) is daarvoor de basis. Door het opzetten van een managementsysteem aan de hand van deze norm pakt u de informatiebeveiliging en privacybescherming grondig aan.

Doelen

Na de cursus hebben de deelnemers het volgende bereikt:

  • ze weten waar informatiebeveiliging over gaat, met name in de sectoren zorg en welzijn
  • ze kennen het doel en de opzet van NEN 7510, en weten hoe de norm kan worden toegepast
  • ze hebben een eerste schets gemaakt van de informatiestromen in hun organisatie

En ze gaan naar huis met een plan van aanpak voor de informatiebeveiliging in hun organisatie

Invulling en onderscheid

Het aantal deelnemers ligt tussen 5 en 15. Wat onderscheidt deze cursus van veel andere cursussen over NEN 7510? Ten eerste is de inhoud niet gericht op het ontwikkelen van een nieuw systeem, maar op voortbouwen op bestaande structuren. Ten tweede gaat de lesstof over cliënten, medewerkers, en de organisatie. ICT-systemen komen ook royaal aan bod, maar zijn niet het uitgangspunt. Onze docenten zijn zowel vertrouwd met de zorg als met de ICT, ze voeren zelf certificatie-audits uit op basis van NEN 7510, en hebben ruime werkervaring binnen de zorgsector. Een beknopte syllabus en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Het Keurmerkinstituut behoudt zich het recht voor een opleiding te annuleren bij onvoldoende inschrijving.

Deze training is bedoeld voor

Verantwoordelijken voor de informatiebeveiliging in de zorg (MT-leden, staf- en kwaliteitsfunctionarissen, ICT-ers, adviseurs). Bekendheid met de werking van een kwaliteitsmanagementsysteem (zoals HKZ, ISO 9001, NEN-EN 15224) is een pre. Automatiseringskennis is niet vereist.

Trainingsdata

  • Er zijn momenteel geen geplande data voor deze cursus.

Investering

€ 550,00 (excl. BTW) per persoon

Duur

De training is van 9.30 uur tot ca. 16.30 uur (inclusief lunch).

Bewijs van deelname

Na afloop van de training ontvangt u het officiële Keurmerkinstituut bewijs van deelname

Onze Docenten

Truus Stenvert

Docent / Hoofd auditor Meer informatie

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen