Training HKZ voor Kleine Organisaties (voor nog niet gecertificeerde organisaties)

Deze training is bedoeld voor

De training 'Rendement in het werken met HKZ voor Kleine Organisaties (versie 2021)' is bedoeld voor directeuren en kwaliteitsfunctionarissen met een nog niet gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), maar dit wel willen, op basis van het schema HKZ voor Kleine Organisaties (KO).

De mensen in een kleine organisatie met minder dan 10 fte willen zich vooral bezig houden met de inhoud van goede zorg: de cliënten zijn degenen waar u het voor doet. In 2021 is het nieuwe normenschema HKZ Kleine Organisaties 2021 gepubliceerd. Werken met deze norm levert een verbetering in de bedrijfsvoering op voor de kleinere organisaties: bewust systematiek aanbrengen kan helpen om de onderneming te laten ontwikkelen, de richting uit te zetten voor de onderneming zonder onnodige ballast van nog meer regels en administratie en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening naar de cliënten ook verbeteren.

Tijdens deze training leert u:

  • hoe het nieuwe normenschema er uit ziet
  • wat het werken met een simpel ingericht kwaliteitsmanagement systeem u oplevert
  • wat de betekenis is van kwaliteitsbegrippen als pdca cyclus, directie/organisatie beoordeling en hoe u dit toepast in uw organisatie om tot kwaliteitsverhoging te komen
  • welke voordelen het oplevert in de aanbesteding en contractering met stakeholders zoals overheid, samenwerking met ketenpartners

Aan het eind van de training heeft u een eerste plan van aanpak om tot ontwikkeling van uw organisatie te komen, zodanig dat certificering in HKZ Kleine Organisaties mogelijk kan worden.

Trainingsdata

  • Er zijn momenteel geen geplande data voor deze cursus.

Investering

€ 490,00 (excl. BTW) per persoon

Duur

De training bestrijkt één hele dag, van 9.00 uur tot 17:00 uur (inclusief lunch).

Bewijs van deelname

Na afloop van de training ontvangt u het officiële Keurmerkinstituut bewijs van deelname.

Onze Docenten

Lucie de Jong

Docent / Hoofd auditor Meer informatie

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen