Het Keurmerkinstituut onderzoekt en beoordeelt producten, diensten en organisaties, en verzorgt opleidingen om zijn kennis te verspreiden.

Daarbij is het doel de kwaliteit en veiligheid voor de eindgebruiker (consument, cliënt) te verbeteren. Onze producten zijn certificaten, verklaringen, onderzoek- en inspectierapporten, en cursussen en trainingen. Ook geven we ondersteuning bij het opzetten van een keurmerk of erkenningsregeling. De uitgangspunten voor onze dienstverlening zijn:

  • deskundig, betrouwbaar, integer
  • pragmatisch, no nonsense
  • korte lijnen, snelle respons
  • transparant, geen verrassingen na opdrachtverlening

In onze bedrijfsvoering passen we de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) toe.