Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen

Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie gericht op de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en organisaties.

Daarvoor doet het Keurmerkinstituut audits, keuringen, inspecties en onderzoek, geeft het advies, verzorgt het trainingen, geeft het ondersteuning bij de opzet en de uitvoering van certificatie- en erkenningsregelingen.

 

 

 

 

Dit resulteert uiteindelijk in certificaten, verklaringen, rapporten, kennisverspreiding en/of erkenningen. In al ons denken en handelen staan de kwaliteit en de veiligheid ten behoeve van de eindgebruiker centraal.

In haar bedrijfsvoering past het Keurmerkinstituut de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen toe.