Keurmerkinstituut voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen

Keurmerkinstituut is een onafhankelijke certificerings- en keuringsinstelling, gericht op de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, organisaties en diensten.

Daarvoor voert Keurmerkinstituut audits, keuringen, inspecties en onderzoek uit, verzorgt trainingen, geeft ondersteuning bij de opzet en uitvoering van keurmerken. 

Met het verstrekte certificaat, verklaring of rapport is de kwaliteit en veiligheid aantoonbaar voor de opdrachtgever en eindgebruiker.