LVSi keurmerk

De Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSi) onderhoudt als belangenbehartiger van instituten voor studiebegeleiding namens de sector contacten met overheid, politiek, pers, het maatschappelijke middenveld en andere stakeholders. De LVSi helpt de aangesloten instituten bij het ondernemen en bij het aanbieden van betrouwbaar en kwalitatief hoogstaande begeleiding voor scholieren en studenten.

Een instituut aangesloten bij de LVSi staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en continuïteit. Daarbij moeten deze aangesloten instituten voldoen aan bepaalde randvoorwaarden, zoals veiligheidseisen, een adequate bedrijfsvoering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een belangrijk instrument om dit te waarborgen en aan te tonen is het LVSi Keurmerk.

Keurmerkinstituut heeft in samenwerking met de LVSi en enkele van diens stakeholders het keurmerk ontwikkeld en voert als onafhankelijke certificerende instelling bij de LVSi–leden audits uit voor het keurmerk. Als blijkt dat een instituut aan de criteria van het keurmerk voldoet, wordt door Keurmerkinstituut het bijbehorende certificaat verleend.

Keurmerk documenten

Instituten met het LVSi Keurmerk

De volgende studiebegeleidingsinstituten hebben het keurmerk:  

  • 4YoungTalent
  • Bijzonder Jij

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen