Certificatie Zorg & Welzijn

Het Keurmerkinstituut certificeert organisaties in zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang op basis van de volgende normen en schema's:

De certificaten op basis van een HKZ-schema, de norm NEN-EN 15224 (ook wel: ISO voor de zorg), het schema voor jeugdbescherming en jeugdreclassering en het schema voor de Milieuthermometer worden uitgegeven onder accreditatie. Als u een keuze moet maken uit ISO 9001 of NEN-EN 15224 (ISO voor de zorg) of HKZ, raadpleeg dan ons download file informatieblad (93,1 KB) dat deze normen met elkaar vergelijkt.

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor een van de bovengenoemde certificatie-audits.

Waarom het Keurmerkinstituut?

Het Keurmerkinstituut heeft sinds 1999 audits uitgevoerd bij honderden organisaties in zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en heeft certificaten uitgereikt op basis van alle bovengenoemde normen en schema's. Daardoor zijn onze auditoren uitstekend bekend met deze werkvelden, wat tijdens de audits leidt tot inspirerende gesprekken, realistische beoordelingen en zinvolle verbeteracties. We zijn gericht op meerwaarde voor de eindgebruiker, de cliënt van onze opdrachtgever. Regels en registraties zijn nodig, maar moeten de professionals ondersteunen - niet hinderen.

Het Keurmerkinstituut als certificatie-instelling staat voor:

  • een heldere offerte zonder verborgen kosten, met een concurrerende prijs/kwaliteitsverhouding;
  • een flexibele aanpak van de audits, afgestemd op uw wensen en omstandigheden;
  • een uitstekend bereikbaar secretariaat dat fungeert als scharnier tussen klant en auditteam;
  • een selecte groep ervaren auditoren, die een ontspannen sfeer weten te creëren;
  • nadruk op de feitelijke gang van zaken, niet op de papieren organisatie;
  • on-line rapportage waarin u onmiddellijk na de audit uw reactie kunt invoeren;
  • compensatie CO2-uitstoot van de gereisde kilometers (zie ons MVO-beleid).

We beschikken over zo'n 20 ervaren auditoren en een groot aantal materiedeskundigen voor uiteenlopende werkvelden en specialisaties.

Gang van zaken bij certificatie

Nadat de eerste auditdatum is afgesproken, ontvangt u de concept-agenda voor de audit en overleggen we over eventuele knelpunten daarin. Ruim van tevoren ontvangt u het informatieblad 'Als u wordt geïnterviewd bij een audit'. Hiermee kunt u uw medewerkers informeren over het verloop van de audit, hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden, wat ze wel en niet behoren te weten, etc..

Onze auditoren creëren een ontspannen sfeer en leggen geen nadruk op regeltjes en parafen, maar kijken hoe het echt aan toe gaat op de werkvloer. Aan het einde van elke auditdag vat het auditteam de bevindingen samen, waarna in goed overleg met het management de verdere gang van zaken wordt bepaald. Het auditrapport wordt on-line aangemaakt, zodat u hier direct na de audit op kunt reageren. Een ervaren en uitstekend bereikbaar secretariaat begeleidt alle certificatietrajecten en onderhoudt intensief contact met de klant, het auditteam en de projectleider.

Als het auditteam een afwijking van de certificatiecriteria noteert, stelt u een verbeterplan op en levert dit binnen vier weken na de audit aan. Als het auditteam hiermee akkoord gaat, wordt bij de volgende audit (een jaar later) getoetst of dit plan goed is uitgevoerd. Een uitzondering hierop geldt voor afwijkingen die als kritisch (ook wel: major) zijn aangemerkt: hiervoor moet het verbeterplan binnen drie maanden na de audit aantoonbaar effect hebben. Een afwijking is kritisch als u niet voldoet aan een of meer eisen in de norm of het schema, of als het vertrouwen in uw managementsysteem als geheel onvoldoende is.

Blog Zorg en Welzijn

Referenties

De opleiding was heel leerzaam en werd zeer professioneel gegeven door de docent. Ook was het uiterst fijn dat de opleiding op locatie gegeven werd zodat we de theorie in de praktijk konden brengen.

M. van Lieshout over Studieochtend veiligheid en toezicht

Keurmerkinstituut: als je niet met veiligheid wilt spelen