Certificatie Zorg & Welzijn

Keurmerkinstituut certificeert organisaties in zorg & welzijn op basis van onderstaande normen en schema's. De certificaten op basis van NEN-EN 15224, HKZ ISO 9001, het schema voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en het schema voor de Milieuthermometer Goud worden uitgegeven onder accreditatie

ISO 9001 NEN-EN 15224

HKZ schema's Roze Loper

NEN 7510 Blik op Werk

Jeugdbescherming/reclassering Keurmerk Gezinshuizen

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen Milieuthermometer Goud

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen