Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die op basis van een gerechtelijke uitspraak en in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en/of jeugdreclassering uit wil voeren daartoe gecertificeerd moet zijn. De normen waaraan deze instellingen moeten voldoen zijn door het Ministerie van Veiligheid en Justitie in samenspraak met de VNG en het werkveld gezamenlijk geformuleerd in het normenkader. De richtlijnen voor de certificerende instelling zijn opgenomen in het certificatieschema. Het normenkader is onderdeel van het certificatieschema en het Ministerie van Veiligheid en Justitie is eigenaar van het normenkader en certificatieschema.

Accreditatie

Met het Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet heeft de rijksoverheid Keurmerkinstituut opnieuw aangewezen als certificerende instelling die als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) het certificatietraject uitvoert, en – als de uitvoerende organisatie aan de criteria voldoet – het certificaat verleent en toetst of de uitvoerende organisatie blijvend voldoet. De Raad voor Accreditatie heeft het Keurmerkinstituut geaccrediteerd voor jb/jr-certificatie.

De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Veiligheid en Justitie en Keurmerkinstituut hebben een afstemmingsprotocol ondertekend met gezamenlijke afspraken over het toezicht op organisaties die jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren. Het doel is om het toezicht op de jeugdbescherming en jeugdreclassering efficiënt te doen verlopen en de uitvoerende organisaties niet onnodig te belasten met audits en inspecties.

Statusoverzicht

Het certificatieproces verloopt volgens een aantal stadia. In het statusoverzicht staat per organisatie wat de certificatiestatus is.

Organisatie Dienst(en)*   Status (zie toelichting) Schema-versie 
Stichting Jeugdbescherming Gelderland JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Jeugdbescherming Regio Amsterdam JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Jeugdbescherming Overijssel JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Jeugdbescherming West Zuid-Holland en Stichting Jeugdbescherming West Haaglanden JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers JB, JR Certificaat toegekend 2.0
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Jeugdbescherming West Zeeland JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Jeugdbescherming Brabant JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Nidos JB Certificaat toegekend 2.0
       

* JB = Jeugdbescherming, JR = Jeugdreclassering

Klachten, bezwaren en beroepen worden behandeld in overeenstemming met hetgeen in de Algemene Wet Bestuursrecht is vastgesteld.

Offerte aanvragen

Organisaties kunnen de beoordeling voor jeugdbescherming en/of jeugdreclassering aanvragen door onderstaand aanvraagformulier in te vullen en dit met alle gevraagde bijlagen op te sturen naar Keurmerkinstituut.

Referenties

Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!

SkateOn over Certificatie

Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig.

Van Egdom over Certificatie

De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren.

Watergames & More over Certificatie

IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant.

IJreka over Certificatie

Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen.

Eibe Benelux B.V. over Certificatie

Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling.

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie

De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie.

Geboortezorglus over Certificatie

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen