Training interne audit

Tijdens deze training brengen wij u de belangrijkste basisprincipes van kwaliteitsdenken, het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem en een interne audit bij:

  • Hoe voert u een interne audit uit?
  • Waar komt u voor te staan als interne auditor?
  • Hoe bereidt u zich voor en hoe rapporteert u?

Een belangrijk deel van deze training is het oefenen van interviewtechnieken die u gebruikt tijdens de interne audit. Juiste vraagstelling, informatie verzamelen, respectvol auditgesprekken voeren en het volgen van de PDCA (verbeter) cyclus komen aan bod. Na deze dag bent u in staat om een interne audit uit te voeren.

Deze training is bedoeld voor

Deze training is voor interne auditoren en kwaliteitsfunctionarissen die werken met een kwaliteitsmanagementsysteem. Er wordt geoefend met ISO 9001 en gerelateerde systemen zoals HKZ maar ook met kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg, Jeugdzorg of Gehandicaptenzorg.

Trainingsdata

  • 15 november 2024 in Utrecht

Investering

€ 602,00 (excl. BTW) per persoon

Tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden

Duur

De training bestrijkt één hele dag, van 9.00 uur tot 17:00 uur (inclusief lunch).

Bewijs van deelname

Na afloop van de training ontvangt u het officiële Keurmerkinstituut bewijs van deelname.

Onze Docenten

Leanne van Dijck

Docent / Auditor Meer informatie

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen