Training interne audit

De interne audit: deze basics wilt u weten en toepassen!

Nog niet veel ervaring met een interne audit? U wilt met een auditteam starten? Of u bent nieuw als interne auditor in het auditteam? Volg deze basiscursus interne audit.

Wij  brengen u de belangrijkste basisprincipes van kwaliteitsdenken, het werken met een kwaliteitsmanagement systeem en de interne audit bij. Het kwaliteitssysteem of -kader van de organisatie wordt direct verbonden met de interne audit: hoe voert u die uit? Waar komt u voor te staan als interne auditor? Hoe bereidt u zich voor en hoe rapporteer u? Een belangrijk deel van deze training is het oefenen van interview techniek die u gebruikt tijdens de interne audit. Met behulp van casuïstiek wordt verkend hoe u de inhoud en de juiste gesprekstechniek toepast. Juiste vraagstelling, informatie verzamelen, respectvol auditgesprekken voeren, de pdca (verbeter) cyclus volgen komen aan bod. Na deze dag bent u in principe in staat om een interne audit uit te voeren volgens de ISO 19011 norm.

Deze training is bedoeld voor

De training is voor interne auditoren en kwaliteitsfunctionarissen die werken in een organisatie met een kwaliteitsmanagementsysteem. Er wordt geoefend met ISO 9001 gerelateerde systemen zoals HKZ. Ook (interne) auditoren en kwaliteitsfunctionarissen die werken met het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, Jeugdzorg of Gehandicaptenzorg kunnen deelnemen aan deze training.

Trainingsdata

  • 26 april 2022 in Utrecht

Investering

€ 540,00 (excl. BTW) per persoon

Duur

De training bestrijkt één hele dag, van 9.00 uur tot 17:00 uur (inclusief lunch).

Bewijs van deelname

Na afloop van de training ontvangt u het officiële Keurmerkinstituut bewijs van deelname.

Onze Docenten

Lucie de Jong

Docent / Hoofd auditor Meer informatie

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen