Training interne audit

Veel certificatieschema’s, waaronder ISO 9001 en de certificatieschema's van de Stichting HKZ stellen het periodiek uitvoeren van interne audits verplicht. Om hier als organisatie maximaal profijt van te hebben moeten de uitvoerders een gedegen auditplan opstellen, geen onnodige weerstand oproepen, hun bevindingen helder analyseren, en een rapport maken dat uitnodigt tot verdere kwaliteitsverbetering.

De ééndaagse training van het Keurmerkinstituut is een praktische kennismaking met de beginselen van kwaliteitszorg in de sector zorg en welzijn. De training is ook geschikt als u bezig bent een kwaliteitssysteem op te bouwen, en binnenkort een nulmeting wilt uitvoeren. Na afloop van de training intern auditen in de sector zorg en welzijn kan de deelnemer in beginsel zelfstandig een interne audit uitvoeren. Hiertoe heeft zij/hij onder andere:

  • kennis van de belangrijkste auditaspecten en de kritische punten daarbinnen;
  • een auditplan opgesteld voor de eigen organisatie;
  • een aantal interviewsituaties geoefend die in de praktijk kunnen voorkomen;
  • kennis van de rol van normen bij het auditeren en de rapportage van bevindingen.

Het programma van de training is opgebouwd uit de onderdelen interviewtechniek, audit-organisatie, en gebruik voorbeelddocumenten.

De docenten zijn auditoren van het Keurmerkinstituut, die de sector zorg en welzijn van binnenuit kennen, en ruime ervaring hebben met het uitvoeren van audits op grond van het HKZ-model. Daardoor krijgt u concrete antwoorden op alle vragen over de interpretatie van de HKZ-criteria.

Deze training is bedoeld voor

Hij is bestemd voor een ieder die interne audits zal gaan uitvoeren en zij die bezig zijn een kwaliteitssysteem op te bouwen en binnenkort een nulmeting willen uitvoeren.

Trainingsdata

  • Er zijn momenteel geen geplande data voor deze cursus.

Investering

€ 540,00 (excl. BTW) per persoon

Duur

De training bestrijkt een volle dag, vanaf 8.30 uur tot ca. 18.30 uur (inclusief lunch en luxe hapjes, exclusief diner).

Bewijs van deelname

Na afloop van de training ontvangt u het officiële Keurmerkinstituut bewijs van deelname.

Onze Docenten

Lucie de Jong

Docent / Hoofd auditor Meer informatie

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen