Keurmerkinstituut

Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie gericht op de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en organisaties in Europa. De dienstverlening bestaat uit onderzoek, advies, keuringen, inspecties, opleidingen, ondersteuning bij de opzet en de uitvoering van certificatie- of erkenningsregelingen.

De dienstverlening resulteert uiteindelijk in verklaringen, certificaten, rapporten, kennisverspreiding en/of erkenningen. Daarbij staan in al ons denken en handelen de kwaliteit en de veiligheid ten behoeve van de eindgebruiker centraal. Belangrijke waarden die het Keurmerkinstituut daarbij hanteert zijn integriteit, transparantie, betrokkenheid en snelle respons.

Het Keurmerkinstituut voert zijn activiteiten uit voor producenten, bedrijven, brancheverenigingen en overheidsinstanties. Het Keurmerkinstituut is daarbij erkend door de Raad van Accreditatie, het ministerie van Justitie en Veiligheid en diverse eigenaren van certificatie schema’s keurmerken en erkenningsregelingen.

De Rijksoverheid heeft het Keurmerkinstituut aangewezen als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) voor de wettelijk verplichte

  • typekeuring van speel- en watertoestellen;
  • certificatie van organisaties die jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren.

Het Keurmerkinstituut is eigenaar en beheerder van het totaalkeurmerk Goedgekeurd Keurmerkinstituut voor producten en diensten voor consumenten. Dit keurmerk heeft de hoogst mogelijke score behaald bij de toetsing aan de criteria van ConsuWijzer.

Samen met de Branchevereniging Spelen is het Keurmerkinstituut oprichter van Stichting Veilig Spelen. Deze stichting heeft als doel de kwaliteit van inspecties van speeltoestellen te verhogen.

Referenties

Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!

SkateOn over Certificatie

Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig.

Van Egdom over Certificatie

De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren.

Watergames & More over Certificatie

IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant.

IJreka over Certificatie

Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen.

Eibe Benelux B.V. over Certificatie

Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling.

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie

De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie.

Geboortezorglus over Certificatie

Eerstvolgende trainingen

Bekijk al onze trainingen

Organisatie en medewerkers

Erkenningen

MVO

Nieuws

__________________________

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen