Keurmerkinstituut

Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie gericht op de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en organisaties in Europa. De dienstverlening bestaat uit onderzoek, advies, keuringen, inspecties, opleidingen, ondersteuning bij de opzet en de uitvoering van certificatie- of erkenningsregelingen.

De dienstverlening resulteert uiteindelijk in verklaringen, certificaten, rapporten, kennisverspreiding en/of erkenningen. Daarbij staan in al ons denken en handelen de kwaliteit en de veiligheid ten behoeve van de eindgebruiker centraal. Belangrijke waarden die het Keurmerkinstituut daarbij hanteert zijn integriteit, transparantie, betrokkenheid en snelle respons.

Het Keurmerkinstituut voert zijn activiteiten uit voor producenten, bedrijven, brancheverenigingen en overheidsinstanties. Het Keurmerkinstituut is daarbij erkend door de Raad van Accreditatie, het ministerie van Justitie en Veiligheid en diverse eigenaren van certificatie schema’s keurmerken en erkenningsregelingen.

De Rijksoverheid heeft het Keurmerkinstituut aangewezen als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) voor de wettelijk verplichte

  • typekeuring van speel- en watertoestellen;
  • certificatie van organisaties die jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren.

Het Keurmerkinstituut is eigenaar en beheerder van het totaalkeurmerk Goedgekeurd Keurmerkinstituut voor producten en diensten voor consumenten. Dit keurmerk heeft de hoogst mogelijke score behaald bij de toetsing aan de criteria van ConsuWijzer.

Samen met de Branchevereniging Spelen is het Keurmerkinstituut oprichter van Stichting Veilig Spelen. Deze stichting heeft als doel de kwaliteit van inspecties van speeltoestellen te verhogen.

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen