Keurmerken

Het Keurmerkinstituut onderzoekt en beoordeelt de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten. Het onderzoek kan leiden tot een certificaat, verklaring of rapport.

Het keurmerk 'Goedgekeurd Keurmerkinstituut' wordt alleen door het Keurmerkinstituut uitgegeven. 'Goedgekeurd Keurmerkinstituut' is een totaalkeurmerk, dat eisen stelt aan alle voor de gebruiker belangrijke eigenschappen, zoals bruikbaarheid, veiligheid, milieubelasting en duurzaamheid.

Goedgekeurd Keurmerkinstituut is beschikbaar voor:

  • Binnenrecreatie

Andere keurmerken voor producten en diensten, zoals het Milieukeur, geven we uit in licentie. Productinformatie en aankoopvoorwaarden. Milieukeur is een deelkeurmerk, dat eisen stelt aan de schadelijkheid voor het mileu.

Milieukeur heeft het Keurmerkinstituut voor

  • Accomodaties in de Zorgsector.
  • Brandblussers en blusschuim
  • GFT-zakken

De geldigheidsduur van een keurmerkcertificaat is beperkt (meestal 1, 2 of 3 jaar). Dit houdt niet in dat het gecertificeerde object daarna kwalitatief onvoldoende zou zijn. De eindige termijn is nodig om eventuele wijzigingen in normen en wetgeving te kunnen opleggen aan de keurmerkhouder. Na de einddatum op het certificaat mogen geen objecten met keurmerk meer worden geleverd op basis van vervallen keuringseisen. Het voldoen aan de nieuwe eisen wordt getoetst bij een periodieke controle.

Overzicht goedgekeurde producten en diensten

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen