Mark Rink

Na de afronding van mijn studie werktuigbouwkunde heb ik 10 jaar ervaring opgedaan bij TNO. Daar heb ik mechanische producttesten volgens diverse internationale technische normen uitgevoerd en gerapporteerd. Bij de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, heb ik daarna veel kennis opgedaan van andere productnormen en de desbetreffende wetgeving.

Tijdens mijn werk bij de NVWA merkte ik dat de hoeveelheid parate kennis bij ondernemers over de regelgeving en de daaruit volgende verplichtingen, niet altijd even groot is. Bij grote ondernemingen zit dit vaak wel goed, maar met name bij speeltoestellen ligt een groot deel van de verantwoordelijkheden bijvoorbeeld niet bij de fabrikant, maar bij de beheerders. Juist deze groep is zich vaak niet bewust van alle wettelijke verplichtingen die het WAS oplegt.

Vanuit mijn rol als inspecteur bij Keurmerkinstituut wil ik een grotere bijdrage leveren aan het verhogen van de veiligheid van speeltoestellen, trampolineparken, skatevoorzieningen, waterglijbanen en alle andere onder het WAS vallende toestellen. Dit wil ik bereiken door het inzetten en overdragen van mijn vakkennis en door het analyseren van probleemsituaties en risico’s. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we als Keurmerkinstituut de kwaliteit leveren waar de klant recht op heeft.

Mark Rink

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen