Nieuws

Gastouderbranche schrikt wakker

Spelen, 12 oktober 2021

Nederland is rijk aan gastouderbureaus en -gezinnen. Kleine kinderen worden een hele of een deel van de dag opgevangen bij gastouders. In feite is sprake van een crèche aan huis. Het spreekt vanzelf dat de omgeving waarin de kinderen spelen, ...

Lees meer

Keuring clustertoestellen

Spelen, 12 oktober 2021

Clustertoestellen zijn vanzelfsprekend ook speeltoestellen die in de zin van het WAS gecertificeerd moeten zijn. Fabrikanten en eigenaren moeten een certificaat van goedkeuring van het totale cluster kunnen tonen. Het zelf toevoegen van elementen om een cluster te vormen of ...

Lees meer

Scheiding tussen sport en spelen

Spelen, 12 oktober 2021

Sporttoestellen staande op een speelterrein vallen onder het WAS en moeten gecertificeerd worden volgens dit besluit. Een speelterrein is een locatie waar minimaal één speeltoestel staat. De meest gestelde vraag binnen dit thema is: "Hoe ver moet een sporttoestel van ...

Lees meer

WAS 2021 wordt WAS 2022

Spelen, 8 juli 2021

Middels onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang in het herschrijven van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). De nieuwe wetgeving werd tot nu toe gemakshalve "WAS 2021" genoemd maar is inmiddels aangepast in "WAS 2022". ...

Lees meer

AKI-besluitenlijst belangrijk document

Spelen, 8 juli 2021

Keuringen van speeltoestellen en waterglijbanen worden in Nederland uitgevoerd volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Om vast te stellen of een speeltoestel voldoet aan het WAS gebruiken keurende instanties onder andere de Europese normen. Maar ook de AKI-besluitenlijst is ...

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 >>

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

"Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling."

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie van speeltoestellen

"De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie."

Geboortezorglus over Certificatie kwaliteitsmanagement in de zorg

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen