Accreditaties, erkenningen, vertegenwoordigingen

Het Keurmerkinstituut heeft verschillende accreditaties en erkenningen en neemt deel aan verschillende commissies en werkgroepen.

Accreditaties

Het Keurmerkinstituut is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de certificatie van zowel producten en diensten (Milieukeur: diverse onderwerpen) als voor managementsystemen (HKZ, NEN-EN 15224). Zie voor een actueel overzicht van deze accreditaties C042, resp. C322, op de website van de Raad voor Accreditatie.

Erkenningen

Het Keurmerkinstituut is aangewezen door het ministerie van VWS als keuringsinstelling voor speeltoestellen, inclusief waterglijbanen, zie de website van dit ministerie. Zie ook de speciale pagina hierover elders op deze site. Het Keurmerkinstituut is aangewezen door het ministerie van Justitie en Veiligheid als certificatie-instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, zie de website van dit ministerie en ook de speciale pagina hierover elders op deze site.

Vertegenwoordigingen

Het Keurmerkinstituut neemt actief deel aan diverse normcommissies van het Nederlandse normalisatie-instituut NEN en het Europese normalisatie-instituut CEN. Vertegenwoordigers van het Keurmerkinstituut nemen deel aan de volgende commissies en werkgroepen:

  • NEN-commissie 330003 Speeltoestellen;
  • NEN-commissie 330040 Zwembaden;
  • CEN/TC 136/SC1 Playground equipment;

Samen met de andere commissieleden draagt het Keurmerkinstituut de kosten van deze commissies en werkgroepen. Ook de tijdbesteding en onkosten van zijn vertegenwoordigers komen voor eigen rekening van het Keurmerkinstituut.

Het Keurmerkinstituut is, samen met de Branchevereniging Spelen, oprichter van de Stichting Veilig Spelen (SVS), die zich ten doel stelt de kwaliteit van inspecties van speeltoestellen te verhogen. Het Keurmerkinstituut is vertegenwoordigd in het SVS-bestuur.

Referenties

Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!

SkateOn over Certificatie

Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig.

Van Egdom over Certificatie

De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren.

Watergames & More over Certificatie

IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant.

IJreka over Certificatie

Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen.

Eibe Benelux B.V. over Certificatie

Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling.

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie

De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie.

Geboortezorglus over Certificatie

Eerstvolgende trainingen

Bekijk al onze trainingen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen