Accreditaties, erkenningen, vertegenwoordigingen

Het Keurmerkinstituut heeft verschillende accreditaties en erkenningen en neemt deel aan verschillende commissies en werkgroepen.

Accreditaties

Het Keurmerkinstituut is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de certificatie van zowel producten en diensten (Milieukeur: diverse onderwerpen) als voor managementsystemen (HKZ, NEN-EN 15224). Zie voor een actueel overzicht van deze accreditaties C042, resp. C322, op de website van de Raad voor Accreditatie.

Erkenningen

Het Keurmerkinstituut is aangewezen door het ministerie van VWS als keuringsinstelling voor speeltoestellen, inclusief waterglijbanen, zie de website van dit ministerie. Zie ook de speciale pagina hierover elders op deze site. Het Keurmerkinstituut is aangewezen door het ministerie van Justitie en Veiligheid als certificatie-instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, zie de website van dit ministerie en ook de speciale pagina hierover elders op deze site.

Vertegenwoordigingen

Het Keurmerkinstituut neemt actief deel aan diverse normcommissies van het Nederlandse normalisatie-instituut NEN en het Europese normalisatie-instituut CEN. Vertegenwoordigers van het Keurmerkinstituut nemen deel aan de volgende commissies en werkgroepen:

  • NEN-commissie 330003 Speeltoestellen;
  • NEN-commissie 330040 Zwembaden;
  • CEN/TC 136/SC1 Playground equipment;

Samen met de andere commissieleden draagt het Keurmerkinstituut de kosten van deze commissies en werkgroepen. Ook de tijdbesteding en onkosten van zijn vertegenwoordigers komen voor eigen rekening van het Keurmerkinstituut.

Het Keurmerkinstituut is, samen met de Branchevereniging Spelen, oprichter van de Stichting Veilig Spelen (SVS), die zich ten doel stelt de kwaliteit van inspecties van speeltoestellen te verhogen. Het Keurmerkinstituut is vertegenwoordigd in het SVS-bestuur.

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen