Audit Portal

Deze pagina geeft toegang tot een aantal bestanden op de centrale computer van het Keurmerkinstituut. De bestanden zijn beveiligd d.m.v. inlogcodes en wachtwoorden die separaat worden verstuurd. Als u onverhoopt last hebt van lange responstijden, dan kan dat o.a. worden veroorzaakt door een beperkte capaciteit van de internetverbinding, of naburige gebruikers die zware internettoepassingen draaien, zoals het downloaden van grote bestanden.

Gebruiksaanwijzing

Attentie 1: Uw browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome e.d.) kan problemen geven als u een verouderde versie gebruikt. Aanbevolen worden Internet Explorer vanaf versie 11, Safari vanaf versie 8, Chrome vanaf versie 38. Het gebruik van de meest actuele versie wordt ook uit beveiligingsoogpunt sterk aangeraden. Kan uw ICT-afdeling nog niet overgaan op een nieuwe browserversie, probeer het dan op een tablet (bijv. iPad) met mobiel internet, of op uw thuis-PC. Het secretariaat van het Keurmerkinstituut is altijd bereid om agenda's, feitenoverzicht e.d. op verzoek te mailen.

Attentie 2: Het gebruik van wifi of mobiel internet vergroot de kans op verbreken van de verbinding. Werk daarom bij voorkeur op een computer die een vaste verbinding met internet heeft, zoals dat bij de meeste kantoornetwerken het geval is. Is dat niet mogelijk plaats de computer dan zo dicht mogelijk bij de wifi-zender. Ook het gebruik van Citrix kan problemen geven.

U kunt via deze link inloggen op uw eigen pagina. 

Druk op de link en voer de inloggegevens in. Als u voor de eerste keer inlogt, raadpleeg dan na het inloggen eerst de helpfunctie van het bestand. U kunt de helpteksten naar uzelf mailen m.b.v. de knop Mail Help. Het on-line rapport wordt na 30 minuten inactiviteit automatisch afgesloten. Dit is een veiligheidsmaatregel om de kans te verkleinen dat onbevoegden zich toegang verschaffen via een niet meer gebruikte verbinding.

Belangrijke tips

Antwoordt nooit met 'Ja' op de vraag of de computer het wachtwoord moet onthouden, zeker niet als anderen ook toegang hebben tot uw computer;

  • let erop dat de hoofdlettertoets (Caps Lock) uit staat, want het wachtwoord is hoofdlettergevoelig;
  • druk na het invoeren van de inloggegevens slechts 1 keer op 'Login' (niet dubbelklikken dus);
  • gebruik voor het navigeren alleen de knoppen in het on-line bestand en niet de vooruit- en achteruitknoppen van uw browser;
  • druk op de knop 'Uitloggen' als u klaar bent; als u alleen de browser afsluit, blijft het on-line bestand namelijk nog 30 minuten open staan.

Als u meldingen krijgt die erop wijzen dat u vast zit in het on-line bestand, kan het zijn dat u dubbel bent ingelogd. Wacht dan ruim 30 minuten en log opnieuw in. Als een collega met dezelfde inloggevens in het on-line bestand werkt, kunt u vergelijkbare meldingen krijgen.

Referenties

Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!

SkateOn over Certificatie

Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig.

Van Egdom over Certificatie

De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren.

Watergames & More over Certificatie

IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant.

IJreka over Certificatie

Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen.

Eibe Benelux B.V. over Certificatie

Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling.

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie

De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie.

Geboortezorglus over Certificatie

Eerstvolgende trainingen

Bekijk al onze trainingen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen