Over Keurmerkinstituut

Het Keurmerkinstituut bestaat uit ca. 50 deskundigen (medewerkers, auditoren, inspecteurs, keurmeesters en docenten) op verschillende terreinen, deels freelance. De directie en certificatiemanagers zijn verantwoordelijk voor de aansturing van audits, inspecties, certificering en trainingen. Zij zorgen dat de dienstverlening niet oneigenlijk wordt beïnvloed, zijn alert op belangenconflicten in de uitvoering en zien toe op de objectiviteit van de oordeelsvorming.

Het hoogste adviesorgaan van het Keurmerkinstituut is de Commissie Certificatiezaken, een breed samengesteld college met vertegenwoordigers van diverse groepen belanghebbenden, aangevuld met onafhankelijke deskundigen. Deze commissie ziet toe op alle certificatie-activiteiten, met name de onpartijdigheid ervan en geeft de directie hierover gevraagd en ongevraagd advies.

Het Keurmerkinstituut is een besloten vennootschap. Alle aandelen zijn in handen van een beheersstichting die als doel heeft activiteiten op het gebied van advies, keuring en certificatie te bevorderen. 

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen