Over Keurmerkinstituut

Het Keurmerkinstituut bestaat uit ca. 50 deskundigen (medewerkers, auditoren, inspecteurs, keurmeesters en docenten) op verschillende terreinen, deels freelance. De directie en projectleiders zijn verantwoordelijk voor de aansturing van audits, inspecties, certificering en trainingen. Zij zorgen dat de dienstverlening niet oneigenlijk wordt beïnvloed, zijn alert op belangenconflicten in de uitvoering en zien toe op de objectiviteit van de oordeelsvorming.

Het hoogste adviesorgaan van het Keurmerkinstituut is de Commissie Certificatiezaken, een breed samengesteld college met vertegenwoordigers van diverse groepen belanghebbenden, aangevuld met onafhankelijke deskundigen. Deze commissie ziet toe op alle certificatie-activiteiten, met name de onpartijdigheid ervan en geeft de directie hierover gevraagd en ongevraagd advies.

Het Keurmerkinstituut is een besloten vennootschap. Alle aandelen zijn in handen van een beheersstichting die als doel heeft activiteiten op het gebied van advies, keuring en certificatie te bevorderen. 

Referenties

Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!

SkateOn over Certificatie

Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig.

Van Egdom over Certificatie

De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren.

Watergames & More over Certificatie

IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant.

IJreka over Certificatie

Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen.

Eibe Benelux B.V. over Certificatie

Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling.

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie

De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie.

Geboortezorglus over Certificatie

Eerstvolgende trainingen

Bekijk al onze trainingen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen