Blik op Werk

Blik op Werk is het keurmerk voor re-integratiebedrijven, arbodiensten, loopbaancoaches, outplacementbureaus en opleidingsinstituten. De kwaliteit en prestaties die worden geleverd door de dienstverleners worden getoetst. Daarnaast biedt het keurmerk richtlijnen voor het inrichten en uitvoeren van een onderscheidend kwaliteitsbeleid.

Het UWV stelt het voldoen aan het Blik op Werk keurmerk of de kwaliteitseisen van het UWV verplicht. Dienstverleners komen alleen in aanmerking voor het Blik op Werk Keurmerk als de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. 

Meetcyclus

Het Blik op Werk Keurmerk hanteert een vierjarige meetcyclus, waarbij jaarlijks één of meer audits plaatsvinden. De meetperiodes zijn afhankelijk van het moment van aanmelding en starten op 1 januari of op 1 juli.

Resultatenaudit

De jaarlijkse resultatenaudit onderzoekt de kwaliteit van de dienstverlening en controleert of de aangeleverde gegevens correct en betrouwbaar zijn. Daarnaast wordt getoetst of de dienstverlener voldoet aan de normen van het Blik op Werk keurmerk.

Cliëntenaudit

De cliëntenaudit vindt plaats in het tweede jaar van de cyclus. Na het aanleveren van de cliëntenlijst worden de ervaringen van de geselecteerde klanten aan de hand van een telefonische enquête inzichtelijk gemaakt.

Offerte aanvragen

Dienstverleners kunnen zich tot 5 maanden na de begindatum van de meetperiode (1 januari of 1 juli) aanmelden voor deelname. Voor het opmaken van een offerte hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Aantal fte gericht op BoW
  • Aantal afgeronde dossiers
  • Welke diensten
  • Bedrijfsgegevens
  • Meetperiode

Deze kunt u bij 'Nadere specificatie' in het offerte formulier in vullen.

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen