Vakopleiding veiligheidsinspecteur speelgelegenheden

Deze intensieve vakopleiding leidt u in vijf dagen op tot ‘Veiligheidsinspecteur speelgelegenheden’.

Unieke opleiding volgens de meest actuele normen en wetgeving voor speeltoestellen

Op verzoek van gemeenten en de branche heeft het Keurmerkinstituut deze unieke opleiding ontwikkeld. Uniek qua programma-inhoud en duur. Onze vakbekwame docenten nemen u vanaf de eerste tot de laatste minuut van de opleiding mee in een uiterst uitgebalanceerd theoretisch en praktisch concept. In de ochtenden ontvangt u de theorie die aansluitend in de middagen in de praktijk wordt geoefend. U beoordeelt verschillende typen speeltoestellen en u krijgt nadere uitleg over de specifieke veiligheidseisen. Ook leert u speciale meetmethoden en –middelen (testprobes volgens NEN-EN1176) toe te passen en wordt u geleerd hoe inspectierapporten te schrijven. Onze docenten inspecteren en certificeren nog dagelijks en zijn daarom als geen ander in staat zich in uw situatie te verplaatsen en uw eigen cases op te nemen in het programma. De kleine groep van deelnemers ondersteunt dit leerproces optimaal.

In vijf dagen ontvangt u alle relevante informatie en maakt u die vlieguren in de praktijk die nodig zijn om volledig zelfstandig en verantwoord volgens de normen en wetgeving speeltoestellen te plaatsen en te inspecteren.

U krijgt inzicht in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Verder komen de diverse Europese normen uitgebreid aan bod: de afwerking van het toestel, bescherming tegen vallen, valruimtes en ondergronden en beknellingen. En worden alle veiligheidseisen van specifiekere toestellen behandeld (schommels, skatebanen etc.). De relevante Europese normdelen (NEN-EN1176) worden behandeld en u ontvangt nauwgezette informatie over de verschillende speeltoesteltypes zoals schommels, kabelbanen, skatebanen, klimtoestellen, inclusief de karakteristieke aandachtspunten en de gevaren waar het de veiligheid voor de gebruikers betreft. Ook is er aandacht voor speelbossen en natuurlijke en waterspeeltoestellen. Per speeltoesteltype ontvangt u onder andere informatie over:

 • de relevante Europese normen uit 2008 en 2017;
 • de meest voorkomende gevaren zoals beknelling en vallen;
 • het voorkomen van letsel als gevolg van ongevallen;
 • de grootte van de valzones;
 • te gebruiken val dempende bodemmaterialen;
 • de wijze van inspectie en rapportage;
 • het gebruik van testlichamen;
 • plaatsing en fundering.

De deelnemers aan de opleiding ontvangen een uitgebreide opleidingsmap voorzien van alle relevante informatie en toelichtingen.

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. In de ochtenden krijgt u uitleg over het beoordelen van de veiligheid van speeltoestellen. U krijgt inzicht in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Verder komen de diverse Europese normen uitgebreid aan bod: de afwerking van het toestel, bescherming tegen vallen, valruimtes en ondergronden en beknellingen. En worden alle veiligheidseisen van specifiekere toestellen behandeld (schommels, skatebanen etc.).

Wat leert u?

Door het volgen van deze vakopleiding:

 • heeft u kennis van diverse typen speeltoestellen, inspectiemethoden en commerciële inspectie- en meetmiddelen;
 • kunt u de Europese normen en het WAS in de praktijk toepassen;
 • kunt u zelfstandig inspecties en onderhoudscontroles van speeltoestellen uitvoeren;
 • kunt u over deze inspecties en onderhoudscontroles rapporteren.

De waarde van het Keurmerkinstituut certificaat

Het professioneel inspecteren van speelgelegenheden is een grote verantwoordelijkheid. Uiteindelijk heeft het direct te maken met de veiligheid van de gebruikers. Eigenaren van speelgelegenheden zijn daarom bij de aanschaf en het onderhoud in toenemende mate alert op de veiligheid. Deze ontwikkeling maakt dat de inspecteurs hun deskundigheid steeds meer moeten kunnen aantonen.

Het certificaat van het Keurmerkinstituut van de Vakopleiding veiligheidsinspecteur speelgelegenheden is daarbij een overtuigend en waardevol document. Vooral omdat het Keurmerkinstituut door het ministerie van VWS is aangewezen als keurende instantie (AKI) voor het uitvoeren van wettelijke keuringen van speeltoestellen. Inspecteurs die deze vakopleiding hebben doorlopen zijn deskundig en volledig op de hoogte van alle in- en outs rond de (on)veiligheid van speeltoestellen, de Europese normen en het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). De ervaring leert dat inspecteurs door deze opleiding vaak een voortrekkersrol gaan vervullen bij de inspectie van speelgelegenheden. Voor commerciële inspecteurs is het certificaat van belang omdat veel gemeenten en andere opdrachtgevers deze als eis stellen om te mogen inspecteren.

Variant open inschrijving en lokaal/in-company

De vijfdaagse opleiding wordt aangeboden in twee varianten:

 • Open inschrijving waar u individueel of samen met collega’s aan deel kunt nemen en u online voor kunt inschrijven. Deze variant start elke 2 maanden op verschillende locaties in Nederland. De datum van de eerste dag van de opleiding ligt vast. De overige vier dagen/data worden door de deelnemers en de docent op de eerste lesdag zelf bepaalt;
 • De lokaal/in-company opleidingsvariant: Voor opdrachtgevers die de wens hebben om lokaal meerdere eigen medewerkers tegelijkertijd opgeleid te willen zien. Bij deze variant komt het ook regelmatig voor dat een aantal lokale gemeenten samen voor deze variant kiezen. Zo leert u ook de werkwijze van andere gemeenten kennen en inspecteert u tijdens de opleiding ook uw eigen speeltoestellen. In overleg worden de data en locatie vastgesteld.

Nazorg door het Keurmerkinstituut

Het Keurmerkinstituut is voorzitter van de Nederlandse normcommissie en daardoor altijd actueel op de hoogte van recente ontwikkelingen. Na het afronden van de opleiding houden wij u door onze Nieuwsbrief en blog op de hoogte van recente ontwikkelingen rond de inspectie van speeltoestellen. Ook kunt u vrijblijvend contact met ons blijven houden. Wij helpen u graag bij uw toekomstige inspectievraagstukken.

Deze training is bedoeld voor

Deze opleiding is bedoeld voor gemeentefunctionarissen en commerciële inspecteurs die voor het handhaven van de veiligheid en de speelfunctie van speelgelegenheden:

 • Dagelijkse en periodieke onderhoudscontroles en jaarlijkse hoofdinspecties uitvoeren.
 • Periodiek onderhoud aan speelgelegenheden uitvoeren.
 • Rapporteren over onderhoudswerkzaamheden naar aanleiding van onderhoudscontroles.
 • Belangrijke signalen over gebruik en misbruik van speeltoestellen doorgeven aan het management.

In toenemende mate blijkt de opleiding ook veel waarde te hebben voor architecten, fabrikanten, leveranciers en professionals die speeltoestellen plaatsen.

Planning van trainingsdata

 • Onderstaande trainingsdata zijn de reeds ingeplande dagen, de overige trainingsdata worden gepland in overleg met de docent en de deelnemers;
 • De opleiding wordt gegeven onder voorbehoud van voldoende deelname;
 • U kunt met de docent overleggen over de speeltuinen en speeltoestellen die u samen met de andere cursisten bezoekt. Een deel van de opleiding kunt u in uw eigen gemeente volgen.

Trainingsdata

 • 12 september 2024 in Regio Noord. De vervolgdata zijn 19, 26 september en 3, 10 oktober
 • 19 september 2024 in Regio Midden/Zuid. De vervolgdata zijn 26 september en 3, 10, 17 oktober

Investering

€ 1655,00 (excl. BTW) per persoon

Tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden

Duur

De vakopleiding ‘Veiligheidsinspecteur speelgelegenheden’ duurt in totaal vijf dagen, iedere dag van 09.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch. De opleiding vindt plaats in kleine groepen van vier tot maximaal zes personen.

Bewijs van deelname

Na afloop van de training ontvangt u het officiële Keurmerkinstituut bewijs van deelname

Wij ontmoeten u graag

De docenten Hans, Jos en Martijn ontmoeten u graag op de eerstvolgende training. Wij stellen alles in het werk u maximaal van dienst te zijn. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het Keurmerkinsitituut op 079 363 7000 of via opleiding@keurmerk.nl.

Onze Docenten

Hans Jaspers

Docent / Inspecteur Lees zijn verhaal

Mark Rink

Docent / Inspecteur Lees zijn verhaal

Martijn Nouwens

Docent / Inspecteur Lees zijn verhaal

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen