Het BVVB Keurmerk voor VvE beheerders

In Nederland zijn er 143835 (bron 1) Verenigingen van Eigenaren (VVE's) en 550 (bron 2) beheerders. In 2012 is de Branchevereniging VvE Beheerders (BVVB) opgericht. De oprichting is tot stand gekomen door de vraag vanuit de branche om via één kanaal professionalisering en kennis te vergroten. Maar ook om met één gezicht naar buiten te kunnen treden naar bijvoorbeeld overheid en VvE’s.

BVVB heeft een gedragscode ontwikkeld die als basis dient voor de keurmerkcriteria van het Keurmerk voor VvE beheerders. De items uit de gedragscode zijn geoperationaliseerd en omgeschreven naar toetsbare criteria waarop het keurmerk, na positieve toetsing, kan worden uitgegeven. Belangrijk daarbij is het ethisch handelen van de VvE beheerders aangevuld met de borging van competenties en procesmatige handelingen.

Keurmerkinstituut voert voor BVVB audits uit van het BVVB Keurmerk voor VvE beheerders. Op grond van deze audits geeft Keurmerkinstituut een certificatieadvies aan BVVB.

Keurmerk documenten

VvE's met een keurmerk

De volgende VvE's mogen VvE Beheer uitvoeren in opdracht van Verenigingen van Eigenaren.

Bron 1: Aantallen en kenmerken Verenigingen van Eigenaars, een verkennend onderzoek, CBS 2016.
Bron 2: Monitor VvE-markt, Bouwkennis (2016).

De inhoud van een gastpagina is aan bepaalde voorwaarden gebonden.

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen