Keurmerk Binnenrecreatie

Kwaliteitskeurmerk Binnenrecreatie wordt door Keurmerkinstituut verstrekt aan binnenspeeltuinen, skatehallen, trampolineparken, clip ’n climbparken en andere WAS-uitbatingen die naast de wettelijke eisen aan het eisenpakket EP160 voldoen. Het eisenpakket is samen met de branche opgezet.

Het doel van het keurmerk is om veiligheid, kwaliteit en service in de branche te verhogen. Middels het keurmerk is het voor ouders, kinderen, gemeentes en de brandweer duidelijk dat in locaties met het keurmerk veiligheid, kwaliteit en service gewaarborgd zijn en dat deze voldoen aan meer dan alleen de wettelijke eisen. 

Controle NVWA

De speeltoestellen in deze locaties moeten door een Aangewezen Keurende Instanties (AKI) zoals Keurmerkinstituut, zijn gecertificeerd volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). De controle daarop ligt bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

De NVWA voert (on)aangekondigde inspecties uit bij onder het WAS vallende locaties zoals binnenspeeltuinen, skatehallen, trampoline- en clip ’n climbparken. Locaties met het keurmerk worden doorgegeven aan de NVWA.

Keuringsprocedure

Om het keurmerk te behalen moet worden voldaan aan de wettelijke veiligheidseisen van speeltoestellen. Tevens moeten zaken als service, organisatie van het toezicht, personeel en voedselveiligheid van hoog niveau zijn. Na aanvraag van het keurmerk voert de inspecteur een audit op locatie uit.

De audit wordt jaarlijks herhaald waarbij de eerste audit veel uitgebreider zal zijn dan de jaarlijks opvolgende. Naast een inspectie van de locatie en alle speeltoestellen, maken een documentenonderzoek en interviews (met directie en/of enkele medewerkers) onderdeel uit van de audit. Voldoet de locatie, dan ontvangt deze een certificaat, gevelbord en komt op de lijst met keurmerkhouders te staan. 

Alle locaties die zich richten op binnenrecreatie kunnen het keurmerk aanvragen. Op zichzelf staande locaties, ketens, vakantie- en pretparken, dierentuinen, campings, horecagelegenheden en tuincentra.

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen

Nieuws: Fabrikanten verplicht tot aanbrengen van Merk van Goedkeuring. Lees meer.