ISO 9001, NEN-EN 15224 & HKZ

Certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van een zorg- of welzijnsorganisatie kan volgens verschillende normen worden uitgevoerd:

  • ISO 9001

  • NEN-EN 15224 (ISO voor de zorg)

  • HKZ norm ISO 9001 (sector specifieke norm)

  • HKZ Zorg & Welzijn

  • HKZ Kleine Organisaties

NEN-EN 15224 en de HKZ-schema's zijn een uitwerking van de algemene internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen ISO 9001. Een organisatie met een NEN-EN 15224 of HKZ-certificaat mag zich daarom ook ISO 9001-gecertificeerd noemen. NEN-EN 15224 is toegespitst op zorg in het algemeen en daardoor minder specifiek dan de HKZ-schema's. HKZ heeft voor iedere sector binnen zorg en welzijn een specifieke norm uitgebracht. 

De HKZ norm Zorg en Welzijn is algemeen toepasbaar voor alle vormen van zorg en welzijn. De focus ligt meer op het primaire proces en de zorg voor de cliënt en minder op vastgelegde procedures in het kwaliteitshandboek. De HKZ norm Kleine Organisaties is voor organisaties met niet meer dan 10 fte. In kleine organisaties weet en ziet de leiding alles en worden verbeteringen direct doorgevoerd waardoor interne audits overbodig zijn. Beide normen komen niet volledig overeen met ISO 9001. Lees meer over de audit procedure.

Schematische weergave

Download de schematische weergave van de verschillende normen om een goede keuze te maken welke norm het beste bij uw organisatie past: Schematische weergave van de verschillende normen

Pre-audit

Een organisatie die (nog) geen volledige audit wil laten uitvoeren maar wel zijn managementsysteem op onderdelen wil laten beoordelen kan een pre-audit laten uitvoeren. Dit is een audit die bijvoorbeeld is beperkt tot één locatie of dienst of tot het documentenonderzoek. 

 

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen