ISO 9001, NEN-EN 15224 & HKZ

Certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van een zorg- of welzijnsorganisatie kan volgens verschillende normen worden uitgevoerd:

  • ISO 9001

  • NEN-EN 15224 (ISO voor de zorg)

  • HKZ norm ISO 9001 (sector specifieke norm)

  • HKZ Zorg & Welzijn

  • HKZ Kleine Organisaties

NEN-EN 15224 en de HKZ-schema's zijn een uitwerking van de algemene internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen ISO 9001. Een organisatie met een NEN-EN 15224 of HKZ-certificaat mag zich daarom ook ISO 9001-gecertificeerd noemen. NEN-EN 15224 is toegespitst op zorg in het algemeen en daardoor minder specifiek dan de HKZ-schema's. HKZ heeft voor iedere sector binnen zorg en welzijn een specifieke norm uitgebracht. 

De HKZ norm Zorg en Welzijn is algemeen toepasbaar voor alle vormen van zorg en welzijn. De focus ligt meer op het primaire proces en de zorg voor de cliënt en minder op vastgelegde procedures in het kwaliteitshandboek. De HKZ norm Kleine Organisaties is voor organisaties met niet meer dan 10 fte. In kleine organisaties weet en ziet de leiding alles en worden verbeteringen direct doorgevoerd waardoor interne audits overbodig zijn. Beide normen komen niet volledig overeen met ISO 9001. .

Schematische weergave

Download de schematische weergave van de verschillende normen om een goede keuze te maken welke norm het beste bij uw organisatie past: download file Schematische weergave van de verschillende normen (446,0 KB)

Pre-audit

Een organisatie die (nog) geen volledige audit wil laten uitvoeren maar wel zijn managementsysteem op onderdelen wil laten beoordelen kan een pre-audit laten uitvoeren. Dit is een audit die bijvoorbeeld is beperkt tot één locatie of dienst of tot het documentenonderzoek. 

Offerte aanvragen

Referenties

Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!

SkateOn over Certificatie

Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig.

Van Egdom over Certificatie

De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren.

Watergames & More over Certificatie

IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant.

IJreka over Certificatie

Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen.

Eibe Benelux B.V. over Certificatie

Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling.

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie

De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie.

Geboortezorglus over Certificatie

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen