Klimaatverandering in ISO 9001 managementsysteemnorm

Zorg en Welzijn, 23 februari 2024

Op 23 februari 2024 heeft ISO-amendementen gepubliceerd voor alle managementsysteemnormen, waardoor klimaatverandering een verplicht aandachtspunt is geworden in de context- en stakeholdersanalyse. Dit is een uitvloeisel van de door ISO ondertekende London Declaration waarmee zij zich committeert om via internationale normen bij te dragen aan het tegengaan van en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Op termijn zullen ook de verschillende HKZ-normen worden aangepast. 

Lees meer via:

HKZ aan de slag met het thema klimaatverandering uit ISO 9001
Klimaatverandering Managementsystemen

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen