Waterglijbanen

Inspectie van waterglijbanen

Al vanaf het moment dat waterglijbanen en waterspeeltoestellen onder het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen vallen (2000) voert het Keurmerkinstituut veiligheidsinspecties uit voor onder andere gemeenten, particuliere baden, vakantie- en andere recreatieparken. Als met de inspectie blijkt dat de waterglijbaan aan de eisen voldoet ontvangt de klant een certificaat. Dit certificaat wordt door Keurmerk Veilig & Schoon geaccepteerd als bewijs van veiligheid. Ook vragen verzekeringsmaatschappijen regelmatig naar dit certificaat.

Wat mag u van het Keurmerkinstituut verwachten:

De jarenlange vakkennis en ervaring met de certificatie en keuring van speeltoestellen is voor u beschikbaar. Het Keurmerkinstituut is door het ministerie van VWS erkend als aangewezen keuringsinstantie (AKI) voor het uitvoeren van wettelijk verplichte keuringen van speeltoestellen en waterglijbanen. Ook zijn we lid van de normcommissie die waterglijbanen behandelt.

Dit betekent voor u dat bij de waterglijbaaninspecties:

  • de kennis en ervaring van certificatie en daarmee de interpretatie van de veiligheidsnormen wordt ingezet;
  • snel wordt ingeschat of een waterspeeltoestel voldoet aan het WAS. Deze inschatting is voor u belangrijk met name vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid;
  • onafhankelijkheid: het Keurmerkinstituut is volledig onafhankelijk. Wij leveren, repareren en onderhouden geen speeltoestellen.

Het maatwerkspecialisme: het Keurmerkinstituut voert geen massa-inspecties uit. Voor ons is elke waterglijbaan en elke opdrachtgever uniek. Van opdrachtgevers krijgen we dan ook steevast te horen dat onze dienstverlening veel verder reikt dan wat de wetgever voorschrijft. Ook niet gecertificeerde toestellen kunnen door ons bijvoorbeeld tijdens de inspectie worden meegenomen en daarmee alsnog worden gecertificeerd.

Het Keurmerkinstituut beoordeelt de veiligheid van waterspeeltoestellen en -glijbanen zonder de gebruiksvriendelijkheid uit het oog te verliezen. Veilig speelgenot staat bij ons centraal. Afwijken van normen mag, mits onderbouwd en aangetoond is dat het de veiligheid niet in de weg staat. Kwalitatief inspecteren betekent voor het Keurmerkinstituut interpreteren, inleven, inschatten en een positie durven innemen.

Wenst u een offerte voor een dergelijk onderzoek, neem dan contact met ons op via 079-3637000 of spelen@keurmerk.nl.

De inspectie

Een veiligheids- of opleveringsinspectie bestaat uit de inspectie van de waterglijbaan aan de hand van NEN-EN1069. De inspecteur van het Keurmerkinstituut onderzoekt in hoeverre het speeltoestel afwijkt van de oorspronkelijke toestand als gevolg van onder meer slijtage, achterstallig onderhoud of vandalisme. Ook wordt de droge baan beoordeeld door er doorheen te lopen en een controle van het materiaal uit te voeren. Vervolgens worden er glijproeven uitgevoerd. Naast de glijbaan zelf worden ook de trap, de leuningen, het pictogrammenbord en andere relevante zaken gecontroleerd. De resultaten van de inspectie worden uitgebreid en op een overzichtelijke en heldere wijze samengevat in het rapport dat u ontvangt. Eventuele afwijkingen zijn overzichtelijk en met een urgentiegetal weergegeven. Indien een glijbaan aan de criteria voldoet wordt een certificaat verstrekt. Onze rapportages en certificaten worden geaccepteerd door Keurmerk Veilig & Schoon.

Na aanvraag van een offerte ontvangt u een nauwkeurige prijsopgave voor een inspectie. De inspectie wordt zoveel mogelijk binnen een periode van 3 weken na ontvangst van de opdrachtbevestiging en de benodigde gegevens uitgevoerd. Voor een optimale afstemming tijdens de inspectie vraagt het Keurmerkinstituut de opdrachtgever aanwezig te zijn voor begeleiding.

Referenties

Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!

SkateOn over Certificatie

Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig.

Van Egdom over Certificatie

De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren.

Watergames & More over Certificatie

IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant.

IJreka over Certificatie

Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen.

Eibe Benelux B.V. over Certificatie

Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling.

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie

De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie.

Geboortezorglus over Certificatie

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen