Nieuws

Certificering en een ‘kleine organisatie’

Zorg en Welzijn, 20 november 2023

HKZ Kleine Organisaties (KO) houdt rekening met de bijzondere kenmerken van een kleine organisatie en laat onnodige zaken rond implementatie van kwaliteit en veiligheid weg. Cliënt ervaringen, verbeteren van zorg en alles wat in een kleine organisatie speelt komt aan …

Lees meer

Controle bezoek van de RvA

Zorg en Welzijn, 20 november 2023

Keurmerkinstituut certificeert organisaties in Zorg & Welzijn op basis van verschillende normen en is erkend door de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificaten op basis van NEN-EN 15224, HKZ (m.u.v. HKZ Zorg & Welzijn), Jeugdbescherming/Jeugdreclassering en Milieuthermometer Zorg (niveau Goud) …

Lees meer

Milieuthermometer Goud voor Alrijne Zorggroep

Zorg en Welzijn, 20 november 2023

Alrijne Zorggroep: “In 2020 ontvingen we voor de eerste keer dit gouden keurmerk. Uit de herbeoordelingsaudit die door Keurmerkinstituut in 2023 is uitgevoerd, blijkt dat Alrijne Ziekenhuis en Verpleeghuis Oudshoorn weer aan alle vereiste én extra criteria voldoen.” Daarom ontvingen …

Lees meer

Nieuw keurmerk voor studiebegeleidingsinstituten

Zorg en Welzijn, 20 november 2023

De Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSi) is de belangenbehartiger van instituten voor studiebegeleiding. Keurmerkinstituut heeft in samenwerking met de LVSi het LVSi Keurmerk ontwikkeld en voert als onafhankelijke certificerende instelling bij de leden audits uit voor het keurmerk. 4YoungTalent is …

Lees meer

Wie mag er een HKZ-certificaat uitgeven?

Zorg en Welzijn, 22 september 2023

HKZ zelf? Nee. Wie dan wel? Om een HKZ-certificaat te behalen moeten zorg- en welzijnsorganisaties voldoen aan de eisen uit een HKZ-norm. HKZ toetst dit echter niet zelf. Dit gebeurt door certificerende instellingen (CI's) als Keurmerkinstituut. Een certificerende instelling is …

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 >>

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen