Spelen

Het Keurmerkinstituut is sinds 1995 actief in de kwaliteit en veiligheid van speelgelegenheden en -toestellen, eerst als Stichting Speelkeur, en vanaf 1998 in zijn huidige vorm met activiteiten zoals:

  • keuring (type- en eenmalig) van waterglijbanen, luchtkussens, trampolineparken en speeltoestellen;
  • inspecties van speeltoestellen en waterglijbanen;
  • trainingen en scholing.

Het Keurmerkinstituut is lid van de Nederlandse (NEN) en Europese normcommissie voor speeltoestellen (CEN). Mede hierdoor bevatten onze inspectie- en keuringsrapporten, analyses en trainingen steeds de meest actuele inzichten.

Checklist Speeltuin Speeltuininspectie

 

Neem een abonnement op onze gratis nieuwsbrief speeltuinen, of vraag een offerte aan voor een inspectie of keuring.

 

Het keurmerkinstituut is zeer deskundig op het gebied van spelen. Er wordt, als het nodig is, duidelijke uitleg en advies gegeven om speeltoestellen veilig te maken. Als je er niet uit komt kan je altijd een vraag stellen. Mochten ze zelf niet direct antwoord op een vraag hebben dan weten ze wie de vraag wel kan beantwoorden.

K. van Noorloos, uitvoerder sport en recreatie gemeente Breda

 

Typekeuring van speeltoestellen

Het Keurmerkinstituut is erkend door het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte typekeuring van speeltoestellen en waterglijbanen. Naast een gestaag groeiende keuringspraktijk in serieproducten, hebben we een specialisme opgebouwd in de zogeheten "non-standards". Dit zijn creatieve ontwerpen en unieke constructies, die soms moeilijk zijn te beoordelen met de Europese norm in de hand. Het Keurmerkinstituut toetst dan rechtstreeks aan het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen of deze toestellen voldoende veilig zijn. Daarnaast kunnen we (buitenlandse) keuringsrapporten beoordelen op hun waarde voor de Nederlandse situatie, zodat onnodige problemen met de opsporingsinstanties kunnen worden voorkomen.

Exploitanten van speeltuinen vinden een groot aantal van de door ons goedgekeurde toestellen (typekeur of eenmalige certificatie) op deze website. Ook de bodemmaterialen waarvan we hebben geconstateerd dat ze aan de wettelijke eisen voldoen zijn hier te vinden (zie onder).

Elders op deze site kunt u een offerte aanvragen. Raadpleeg de uitgebreide informatie over typekeuring van speeltoestellen. Lees ook onze informatie over de reikwijdte van het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen, incl. het overzicht van aangewezen keuringsinstellingen.

Naast veel serietoestellen voor speeltoestelfabrikanten, certificeert het Keurmerkinstituut veel eenmalige kunst- en speeltoestellen en is marktleider in de certificatie van natuurlijke speeltoestellen.

 

Een zeer prettige samenwerking; het Keurmerkinstituut levert deskundig werk en is daarnaast ook flexibel naar de opdrachtgever toe zonder de veiligheid van de gebruiker uit het oog te verliezen.

Tamar van Asperen, Flexibilo

 

Inspecties van speelterreinen en -toestellen

Voor het inspecteren van speeltoestellen bestaat geen erkenningsregeling of kwaliteitswaarborg: iedereen kan zich aanbieden als "deskundige" om uw toestellen te toetsen aan de uitgangspunten van het Warenwetbesluit. Dit maakt het voor opdrachtgevers die graag goed en volledig geïnformeerd willen worden, niet eenvoudig om te kiezen tussen de vele aanbieders. Vaak geeft het prijsniveau dan de doorslag en verdwijnt het grote belang van kennis van de normen en de juiste interpretatie naar de achtergrond.

Als mede-auteur van het Handboek Speelgelegenheden (3e druk), was het Keurmerkinstituut een van de eerste onafhankelijke organisaties die inspecties van speeltuinen uitvoerde volgens de nieuwste Europese veiligheidsnormen. Nog steeds verwerken we de meest actuele inzichten direct in onze inspectiepraktijk, waar onder onze ruime ervaring met (type)keuringen van toestellen en bodemmaterialen. Door de grote expertise van het Keurmerkinstituut bent u verzekerd van een betrouwbaar oordeel over de veiligheidssituatie in uw speeltuin, zodat problemen met opsporingsinstanties en juristen (schadeclaims) tot een minimum beperkt blijven. Beheerders die in eigen beheer al een goed inspectieregime hebben opgebouwd, kunnen het Keurmerkinstituut inschakelen om steekproefsgewijze controles uit te oefenen in het kader van hun kwaliteitsborging. Met onze uitgebreide rapportages voldoet u meteen aan de wettelijke verplichting om een logboek bij te houden. Het Keurmerkinstituut wordt regelmatig ingeschakeld bij conflicten tussen beheerders en inspecteurs, of naar aanleiding van ongevallen.

Elders op deze site kunt u een offerte aanvragen. Raadpleeg de uitgebreide informatie over veiligheidsinspecties.

Trainingen en scholing

Het Keurmerkinstituut biedt een groot aantal trainingen en opleidingen aan op het gebied van de veiligheid en wetgeving van speeltoestellen. De meest uitgebreide is de Vakopleiding veiligheidsinspecteur speelgelegenheden. Hierin worden de deelnemers opgeleid tot volwaardig inspecteur van speeltoestellen. Hiernaast wordt een aantal kortere trainingen gegeven: Natuurlijk spelen en het WAS, Studieochtend WAS, Veiligheid van speelgelegenheden de praktijk, en de opfriscursus voor inspecteurs. Als voorbereiding op de examens voor SVS-Inspecteur* of ** worden cursussen van 1,5 dag aangeboden. In de middag van de tweede dag vindt het examen plaats.

De trainingen worden desgewenst in uw organisatie gegeven, met mogelijkheden voor een aantrekkelijke korting op de deelnemersprijs. Raadpleeg de trainingsagenda voor de reeds geplande data van trainingen.

Daarnaast bieden we maatwerk in opleidingen, bijvoorbeeld een (bij)scholing van uw eigen inspecteurs, een opleiding tot professionele inspecteur van speelgelegenheden, of een training van buurtbewoners in beheer en onderhoud van speeltuinen. 
 

 

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen

Coronavirus (COVID-19) update - klik hier voor meer informatie