Fabrikanten verplicht tot aanbrengen van Merk van Goedkeuring

Spelen, 7 augustus 2023

Per 1 juli 2023 is de nieuwe wetgeving WAS 2023 ingegaan. De wijzigingen die zijn doorgevoerd betreffen met name zaken die in mindere mate voor fabrikanten van belang zijn. Zo is de lay out voor certificaten aangepast, bestaat er de mogelijkheid om meerdere AKI’s (Aangewezen Keuringsinstelling) een keuring van een toestel te laten uitvoeren (round robin methode) en kunnen keurende instellingen (tijdelijk) geschorst worden.

Merk van Goedkeuring (MvG)

Een wijziging die wel van groot belang is voor leveranciers en fabrikanten is de verplichting tot het aanbrengen van een Merk van Goedkeuring (MvG). Dit MvG moet aangebracht worden op serietoestellen (dus niet op eenmalig geproduceerde toestellen) die na 1 juli 2023 zijn gecertificeerd, en waarvan de keuring is gestart na deze datum. Dit MvG kan door de fabrikant zelf worden aangepast maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Volgens artikel 8, eerste lid, van de Warenwetregeling attractie- en speeltoestellen, moet het MvG overeenkomen met het model in bijlage IV van de Warenwetregeling. Dit betekent onder meer het volgende:

- Het MvG moet Nederlandstalig zijn;
- Het MvG voor speeltoestellen moet de volgende informatie bevatten:

___________________________________________________________
GOEDGEKEURD:
[ Maand/Jaar ] (LET OP: Dit is de maand en het jaar dat het MvG op het
betreffende exemplaar van het speeltoestel uit een serie is aangebracht)
[ Naam AKI ] 
[ Certificaatnummer ]
___________________________________________________________

Bijvoorbeeld:
___________________________________________________________
GOEDGEKEURD:
Augustus 2023
Keurmerkinstituut
123456789
___________________________________________________________

Van de tekst in de bijlage mag niet worden afgeweken; het moet immers overeenkomen met het model in Bijlage IV van de Warenwetregeling. De optionele informatie (o.a. uniek registratienummer) is momenteel voor speeltoestellen niet van toepassing. Als in 2026 de Warenwetregeling wordt herzien dan bestaat de mogelijkheid dat er ook nog andere informatie op het MvG moet worden vermeld.

Typeplaatje

Naast de informatie op het MvG moet ook de markering (conform artikel 7, eerste lid, van het WAS 2023) met naam en adres fabrikant, naam of type-aanduiding van het toestel en bouwjaar nog steeds op het toestel worden aangebracht.

Het bouwjaar en de maand/jaar dat het MvG op het toestel is aangebracht kan hetzelfde zijn, maar dit kan ook verschillen. Beide data/jaartallen moeten dus op het toestel vermeld worden.

Om te voorkomen dat twee plaatjes (typeplaatje en MvG) moeten worden aangebracht kunnen deze ook tot één plaatje gecombineerd worden. Mocht u twijfelen of uw MvG voldoet leg ons deze dan voor ter beoordeling.

Workshop WAS 2023

Wilt u echt alles weten over de veranderingen die met WAS 2023 zijn doorgevoerd? Schrijf u dan in voor één van onze workshops.

* Aangepast op 14 september 2023 *

Terug naar overzicht

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen