Basistraining inspecteurs speelgelegenheden

Met de training Inspecteur Basis legt u in één dag de basis voor het inspecteren van speeltoestellen.

U krijgt inzicht in de rechten en plichten die voortkomen uit het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Verder komen de belangrijkste punten uit de Europese normen (EN 1176) kort aan bod: de afwerking van het toestel, bescherming tegen vallen, valruimtes, soorten ondergronden en beknellingen.

Er wordt veel gebruikgemaakt van foto’s en filmmateriaal om de theorie toe te lichten. U krijgt bovendien de gelegenheid om zelf praktijkvoorbeelden in te brengen.

Wat leert u?

Na het volgen van deze eendaagse training:

 • Weet u meer over het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.
 • Kent u de algemene veiligheidsrichtlijnen voor speeltoestellen.
 • Kunt u bij onderhoudscontroles deze richtlijnen toepassen voor het handhaven van de veiligheid en de speelfunctie van speeltoestellen.
 • Kunt u over deze onderhoudscontroles rapporteren.

De grondbeginselen voor inspectie, onderhoud en reparatie van speeltoestellen

De titel van deze training weerspiegelt exact de inhoud van het programma. Het is een training waarin u:

 • Vooral basis inzicht en informatie ontvangt over de verschillende speeltoestellen met de karakteristieke aandachtspunten en de gevaren waar het de veiligheid voor de gebruikers betreft;
 • Vanaf de eerste minuut van de training leert te denken vanuit het oogpunt van veiligheid: Of het nu gaat om inspectie, onderhoud of reparatie werkzaamheden.

Het Keurmerkinstituut is door het ministerie van VWS aangewezen als keurende instantie (AKI) voor het uitvoeren van wettelijke keuringen van speeltoestellen en waterglijbanen. Met die wetenschap heeft het Keurmerkinstituut deze praktijkgerichte training ontwikkeld. In één dag ontvangt u precies die kennis die nodig is om de eerste stappen te zetten in het inspecteren van eenvoudige speeltoestellen. De ervaren docenten van het Keurmerkinstituut hebben aan de wieg gestaan bij het ontwikkelen van deze training. Als geen ander zijn zij in staat zich in uw situatie te verplaatsen. Ze nodigen u dan ook uit eigen cases in te brengen in de training. De kleine groep van deelnemers ondersteunt dit leerproces optimaal.

Zelfstandige uitvoering van inspectie speeltoestel

Natuurlijk wordt u in hoofdlijnen geïnformeerd hoe de wetgeving Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) werkt en hoe de Europese normen hiertoe in verhouding staan. Centraal in deze training staat echter het denken vanuit veiligheid en de kennis en vaardigheden om de eerste eenvoudige inspecties uit te voeren en te rapporteren. U leert te bepalen wat een speeltoestel is, welke onder de wetgeving (WAS) valt en u weet daarbij de relevante normen te benoemen. Per type toestel ontvangt u relevante informatie en voorbeelden over de gevaren en wat de norm daarover zegt. Tijdens de training komen veel praktijkvoorbeelden aan bod. U bent aan het einde van de training in staat zelfstandig eenvoudige inspecties uit te voeren en weet hoe u inspecties en reparaties moet rapporteren.

Deze training is bedoeld voor

Deze training ‘Inspecteur Basis’ is bedoeld voor functionarissen die voor het handhaven van de veiligheid en de speelfunctie van speelgelegenheden:

 • Dagelijks en periodiek onderhoudscontroles uitvoeren.
 • Rapporteren over de resultaten van deze controles.
 • Periodiek onderhoud aan speelgelegenheden uitvoeren.
 • Rapporteren over onderhoudswerkzaamheden naar aanleiding van onderhoudscontroles.
 • Belangrijke signalen over gebruik en misbruik doorgeven aan het management.

Trainingsdata

 • 25 september 2024 in Nootdorp
 • 6 november 2024 in Eindhoven
 • 19 november 2024 in Zwolle

Investering

€ 430,00 (excl. BTW) per persoon

Tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden

Duur

De training duurt één hele dag van 09.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch.

Bewijs van deelname

Na afloop van de training ontvangt u het officiële Keurmerkinstituut certificaat van deelname.

Onze Docenten

Andre Koster

Docent / Inspecteur Lees zijn verhaal

Hans Jaspers

Docent / Inspecteur Lees zijn verhaal

Mark Rink

Docent / Inspecteur Lees zijn verhaal

Martijn Nouwens

Docent / Inspecteur Lees zijn verhaal

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen