Roze Loper

De Roze loper is een keurmerk voor woon- en thuiszorginstellingen, organisaties voor mensen met een beperking, welzijnsorganisaties, GGZ en ziekenhuizen die ‘inclusief willen zijn’. Anders gezegd: organisaties die aandacht hebben voor sociale acceptatie van seksuele diversiteit. Deze aandacht sneeuwt makkelijk onder omdat het als vanzelfsprekend gezien wordt. De praktijk is echter dat binnen veel doelgroepen er nog ongemak heerst of er een taboe op rust.

Zorg- en welzijnsorganisaties met het keurmerk zijn trots op deze erkenning. Ze laten hiermee zien dat iedereen welkom en geaccepteerd is en zich ook thuis en veilig kan voelen ongeacht seksuele voorkeur, genderidentiteit of intersekse conditie.

Tolerantiescan

De Roze loper geeft een tolerantiescan mee hoe ‘inclusief zijn’ tot stand kan worden gebracht. Dit is tevens de scan die Keurmerkinstituut gebruikt om het keurmerk officieel te mogen uitreiken aan een zorg- of welzijnsorganisatie. Door de juiste, diepgaande en open vragen te stellen kan de auditor achter de principes van de organisatie komen. De toetsing voor het Roze Loper keurmerk kan gecombineerd met de huidige certificering worden uitgevoerd. Lees meer over de keuringsprocedure.

Rozezorg

De organisatie krijgt met een zogenaamde toolkit ondersteuning vanuit Rozezorg over hoe een organisatie LHBTI-vriendelijk kan worden en blijven. Uiteraard is het mogelijk om het officiële certificaat feestelijk te ontvangen.

Offerte aanvragen

Referenties

Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!

SkateOn over Certificatie

Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig.

Van Egdom over Certificatie

De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren.

Watergames & More over Certificatie

IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant.

IJreka over Certificatie

Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen.

Eibe Benelux B.V. over Certificatie

Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling.

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie

De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie.

Geboortezorglus over Certificatie

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen