Roze Loper

De Roze loper is een keurmerk voor woon- en thuiszorginstellingen, organisaties voor mensen met een beperking, welzijnsorganisaties, GGZ en ziekenhuizen die ‘inclusief willen zijn’. Anders gezegd: organisaties die aandacht hebben voor sociale acceptatie van seksuele diversiteit. Deze aandacht sneeuwt makkelijk onder omdat het als vanzelfsprekend gezien wordt. De praktijk is echter dat binnen veel doelgroepen er nog ongemak heerst of er een taboe op rust.

Zorg- en welzijnsorganisaties met het keurmerk zijn trots op deze erkenning. Ze laten hiermee zien dat iedereen welkom en geaccepteerd is en zich ook thuis en veilig kan voelen ongeacht seksuele voorkeur, genderidentiteit of intersekse conditie.

Tolerantiescan

De Roze loper geeft een tolerantiescan mee hoe ‘inclusief zijn’ tot stand kan worden gebracht. Dit is tevens de scan die Keurmerkinstituut gebruikt om het keurmerk officieel te mogen uitreiken aan een zorg- of welzijnsorganisatie. Door de juiste, diepgaande en open vragen te stellen kan de auditor achter de principes van de organisatie komen. De toetsing voor het Roze Loper keurmerk kan gecombineerd met de huidige certificering worden uitgevoerd. Lees meer over de keuringsprocedure.

Rozezorg

De organisatie krijgt met een zogenaamde toolkit ondersteuning vanuit Rozezorg over hoe een organisatie LHBTI-vriendelijk kan worden en blijven. Uiteraard is het mogelijk om het officiële certificaat feestelijk te ontvangen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen