Martijn Nouwens

Kinderen moeten vrij en veilig kunnen spelen. Het is onze taak te voorkomen dat kinderen hierbij ernstig letsel oplopen. Een blauwe plek of schaafwondje is onderdeel van het leren tijdens het spelen, dat moet je niet proberen te voorkomen. Uitdagingen tijdens het spelen dragen bij tot de ontwikkeling van het kind!

Speelterreinen worden de laatste jaren steeds vaker met natuurlijke materialen ingericht. De klassieke speeltoestellen, met een rechthoekig vlak van rubber tegels er omheen, worden vervangen door creatieve opstellingen van o.a. Robinia. Omringd met natuurlijke ondergronden en struiken worden speel-linten gemaakt welke soms over een heel speelplein doorlopen.

Het beoordelen van de veiligheid gebeurt steeds vaker op basis van de mogelijke gevaren of risico’s. Eigenlijk zoals het WAS ruim 25 jaar geleden ook bedoeld is. Normen, zoals NEN-EN 1176, zijn een belangrijk uitgangspunt, maar het voldoen aan deze normen moet geen doel op zich zijn. Ze zijn vaak ook niet zo letterlijk toe te passen, waardoor je sowieso moet terugvallen op ervaring én gezond verstand.

Na mijn studie werktuigbouwkundig ontwerper ben ik terecht gekomen in de wereld van de speeltoestellen. Duikelrekken, balansbalken, maar ook grote klimstructuren en zelf enorme waterglijbanen heb ik mogen ontwerpen. In 2018 ben ik overgestapt naar Keurmerkinstituut. Hier kan ik mijn ervaring met speeltoestellen en waterglijbanen goed gebruiken. Naast beoordelen van toestellen op de veiligheid, praat ik er ook graag over. Tijdens trainingen leg ik uit hoe om te gaan met het WAS en hoe de normen te gebruiken zijn. 

Martijn Nouwens

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen