Alliantie Erkende Pgb-bureaus (AEP)

De Alliantie van Erkende Pgb-bureaus (AEP) is opgericht in 2013 en richt zich op de versterking van de positie van PGB-bureaus in de zorgsector en de publieke opinie. Daarnaast streeft de AEP ernaar dat kwalitatief goede en betaalbare zorg, met eigen regie op betrouwbare wijze, via een persoonsgebonden budget beschikbaar en bereikbaar is voor iedereen die hiervoor kiest. Tevens kijkt een PGB-vertegenwoordiger of de zorg op de juiste manier wordt uitgevoerd.

Erkenningsregeling AEP

Een van de middelen om dit te bereiken is het (laten) toetsen en erkennen van PGB-bureaus die aan zekere kwaliteitscriteria voldoen. Het voldoen aan deze criteria geldt als voorwaarde om lid te mogen zijn van de vereniging. Deze criteria zijn vastgelegd in de nieuwe erkenningsregeling AEP.

Keurmerkinstituut voert voor AEP de audits uit op basis van de AEP Erkenningsregeling. Op grond van deze audits geeft het Keurmerkinstituut aan AEP aan of PGB-bureaus wel of niet voldoen aan de erkenningscriteria.

De inhoud van deze gastpagina is aan bepaalde voorwaarden gebonden.

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen