Aankondiging voornemen HKZ-norm Zorg & Welzijn onder accreditatie

Zorg en Welzijn, 27 februari 2024

Het Centraal College van Deskundigen van NEN-HKZ heeft het voornemen om de HKZ-norm Zorg & Welzijn norm onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA) uit te laten voeren in haar vergadering van januari 2024 bekrachtigd. Op dit moment wordt dit toezicht uitgeoefend door de commissie Schemabeheer van NEN. 

De einddatum van het huidige certificaat zonder accreditatie zal worden beperkt tot uiterlijk 1 maart 2027. Keurmerkinstituut zal organisaties die in het bezit zijn van een certificaat op basis van deze norm informeren bij welke audit (herbeoordeling of controlebezoek) de organisatie het beste de overstap kan maken naar de geaccrediteerde norm.

Inhoudelijk verwacht Keurmerkinstituut geen veranderingen binnen de HKZ-norm Zorg & Welzijn. Echter vervalt door het onder accreditatie brengen van de norm de mogelijkheid om het aantal controlebezoeken te reduceren.

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons gerust weten!

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen