Certificaten Welzijn

Ga naar interactieve certficatenpagina

het bieden van interculturele hulpverlening aan jeugd en gezinnen en begeleiding aan volwassen, gecombineerd met cultuurgerelateerde projecten

 • Organisatie: AHMW B.V.
 • Plaats: Maastricht
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

het bieden van zorg, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychiatrische, verslavings- en psychosociale problematiek (outreachende hulpverlening)

 • Organisatie: CarePower B.V.
 • Plaats: Geldrop
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

beschermd wonen, (ambulante) begeleiding voor (jong) volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, langdurige psychische klachten en/of een getraumatiseerd verleden.

 • Organisatie: De Zorgtafel B.V.
 • Plaats: Vlissingen
 • Criteria: HKZ Maatsch. & vrouwenopvang (2015)

het bieden van begeleiding, advisering en training aan jongvolwassenen

 • Organisatie: Jongeren Company VOF
 • Plaats: Kootwijkerbroek
 • Criteria: NEN-EN 15224 (2017)

ambulante begeleiding & wooncoaching (per 29 mei 2022 geschorst en per 12 januari 2023 ingetrokken vanwege uitblijven tweede controlebezoek)

 • Organisatie: Stichting 1Thuis
 • Plaats: Nijkerk
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

Begeleiding van jongeren in leren, werken en persoonlijke ontwikkeling

 • Organisatie: Stichting Buitengewoon Leren en Werken - Prins Heerlijk
 • Plaats: Tilburg
 • Criteria: HKZ-norm Zorg & Welzijn (2018)

dagbesteding volwassenen en begeleiding/ behandeling jeugd

 • Organisatie: Stichting 'De Enghoeve'
 • Plaats: Uitwijk
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

jeugdbescherming en jeugdreclassering

 • Organisatie: Stichting Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA)
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: Certificatieschema jb/jr 2.0 (2017)

het bieden van cliëntondersteuning aan mensen met een beperking en het inbrengen van professionals in gemeentelijke wijkteams

 • Organisatie: Stichting MEE De Meent Groep
 • Plaats: Rosmalen
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

het actief bijdragen aan het versterken van eigen regie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking door het bieden van cliëntondersteuning en het inbrengen van professionals in gemeentelijke wijkteams

 • Organisatie: Stichting MEEr Groep - MEE Utrecht, Gooi & Vecht - Amstel & Zaan
 • Plaats: Utrecht
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

het bieden van cliëntondersteuning aan mensen met een beperking en het inbrengen van professionals in gemeentelijke wijkteams

 • Organisatie: Stichting MEE Rotterdam Rijnmond
 • Plaats: Rotterdam
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

sociaalwerk; ondersteuning van kwetsbare individuen en sociale netwerken om regie op het eigen leven te versterken en meedoen in de samenleving mogelijk te maken en het leveren van expertise aan wijk- en/of gebiedsteams

 • Organisatie: Stichting MEE Wering
 • Plaats: Alkmaar
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

het bieden van cliëntondersteuning aan mensen met een beperking en het inbrengen van professionals in gemeentelijke wijkteams

 • Organisatie: Stichting MEE Zuid-Limburg
 • Plaats: Heerlen
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

Het bieden van ondersteuning bij de zelfredzaamheid en autonomie van inwoners en hun deelname aan de maatschappij.

 • Organisatie: Stichting ONS welzijn
 • Plaats: Oss
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

Maatschappelijk werk en Welzijnswerk

 • Organisatie: Stichting Synthese
 • Plaats: Venray
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

het bieden van zorggerelateerde activiteiten, preventie, informele zorg, maatjesprojecten en welzijnsactviteiten aan ouderen

 • Organisatie: Stichting Welzijn Ouderen Arnhem
 • Plaats: Arnhem
 • Criteria: Roze Loper (2017)

ambulante begeleiding, therapie en verblijf (logeren) voor thuiswonende cliënten met een beperking

 • Organisatie: Stichting Zuidwester
 • Plaats: Middelharnis
 • Criteria: HKZ-norm Zorg & Welzijn (2018)

ambulante begeleiding en beschermd wonen voor jongere en/of (jong) volwassenen met een beperking

 • Organisatie: ‪UZOZ‬ V.O.F.
 • Plaats: Zwolle‬
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

maatschappelijke hulp- en dienstverlening, het bieden begeleiding aan jongeren en volwassenen

 • Organisatie: Veni Etinam B.V.
 • Plaats: Zuidlaren
 • Criteria: HKZ-norm Zorg & Welzijn (2018)

begeleid wonen, dagbesteding, ambulante begeleiding voor mensen met psychiatrische problematiek in combinatie met verslaving en/of verstandelijke beperking en veteranen

 • Organisatie: Zorggroep Perspectief B.V.
 • Plaats: Eelde
 • Criteria: HKZ Maatsch. & vrouwenopvang (2015)

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen