Nieuws

Help mee met de vernieuwing van de SVS-examens

Spelen, 26 februari 2024

Stichting Veilig Spelen (SVS) roept iedereen die betrokken is bij de veiligheid van speelgelegenheden op om mee te helpen bij het vernieuwen van de examens voor inspecteurs. Je hoeft geen veiligheidskundige of examinator te zijn om mee te doen. Inspecteurs, …

Lees meer

Klimaatverandering in ISO 9001 managementsysteemnorm

Zorg en Welzijn, 23 februari 2024

Op 23 februari 2024 heeft ISO-amendementen gepubliceerd voor alle managementsysteemnormen, waardoor klimaatverandering een verplicht aandachtspunt is geworden in de context- en stakeholdersanalyse. Dit is een uitvloeisel van de door ISO ondertekende London Declaration waarmee zij zich committeert om via internationale …

Lees meer

Milieu thermometer Goud voor het Spaarne Gasthuis

Zorg en Welzijn, 9 februari 2024

Het Spaarne Gasthuis heeft het gouden certificaat van de Milieuthermometer Zorg behaald. Daarmee is het ziekenhuis één van de vier ziekenhuizen in Nederland met de hoogst haalbare certificering. Een feestelijke viering vond begin februari plaats in Hoofddorp. Lees meer via …

Lees meer

Keurmerk 'Veiligheid in de Vrouwenopvang' geactualiseerd

Zorg en Welzijn, 1 februari 2024

Valente: "Iedereen die een beroep doet op een veilige opvangplek binnen het landelijk dekkend netwerk van de vrouwenopvang heeft recht op hetzelfde kwaliteitsniveau. Dat heeft de sector gedreven om een keurmerk te starten in 2020. 90% van de organisaties heeft …

Lees meer

Toezicht bepalende factor bij goedkeuringen

Spelen, 30 januari 2024

Speeltoestellen moeten intrinsiek veilig zijn. Oftewel, zonder toevoeging van extra maatregelen moet een toestel veilig gebruikt kunnen worden. Dat was althans lange tijd de gedachte onder veiligheidsdeskundigen. En het was ook geen gekke gedachte. Natuurlijk moet een glijbaan, wip of …

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 >>

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen