Nieuws

Trampolineparken en Clip ’n Climb onder WAS

Spelen, 17 oktober 2019

In een vorige nieuwsbrief hebben we verduidelijkt dat trampolineparken onder het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS) vallen en gecertificeerd moeten zijn voor ingebruikname. Eén van de argumenten om trampolineparken onder het WAS te scharen is het feit dat er intensief …

Lees meer

Trampolines in openbare ruimtes toegestaan

Spelen, 17 oktober 2019

Sinds 2017 wordt “bouncing equipment” in EN1176-1 vermeld. De Europese normcommissie heeft met deze toestellen de springbedden bedoeld waar licht op en neer geveerd kan worden. In de norm is een test geplaatst die de trampolines waar (te) hoog opgesprongen …

Lees meer

Keurmerkinstituut breidt team uit

Spelen, 17 oktober 2019

Het keuringsteam van het Keurmerkinstituut is per 1 september 2019 uitgebreid met een zeer ervaren inspecteur, Mark Rink. Hij heeft voor zijn indiensttreding 11 jaar gewerkt voor de NVWA. Daar hield hij zich bezig met het toezicht op het gebied …

Lees meer

Nader onderzoek springtoestellen NEN-EN1176-1

Spelen, 13 juni 2019

In 2017 kwam algemene deel (1) van NEN-EN1176 uit. In dit deel is in deze herziene versie ook een aantal paragrafen opgenomen over springtoestellen. Deze toestellen en met name de test die in de norm is opgenomen, zijn momenteel onderwerp …

Lees meer

Nieuwe normpublicaties speeltoestellen 2019

Spelen, 13 juni 2019

In de tweede helft van dit jaar wordt weer een aantal publicaties van herziene normen verwacht. Voor professionals is het van belang veranderingen in de normen continu bij te houden. Deze nieuwe normen kunnen consequenties hebben voor de ontwikkeling van …

Lees meer
<< 14 15 16 17 18 >>

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen