Aanmelden voor examens SVS via Examenpunt.nl

Spelen, 14 maart 2023

Aanmelden voor de examens van Stichting Veilig Spelen (SVS) is weer mogelijk. Dit gaat via de site van Examenpunt. Hier staan de komende examendata van SVS en hier kan men zich online aanmelden voor een examen. Dit laat het bestuur van SVS weten, met het oog op (kandidaat) inspecteurs en andere betrokkenen.  

Begin januari 2023 is SVS overgestapt naar Examenpunt als partner voor het afnemen van haar examens. Het bestuur van SVS ziet de overstap als een logische stap in de verdere professionalisering van de inspecteurs. Bij Examenpunt worden voor meerdere organisaties examens gehouden die dichter bij de wereld van de speeltoestellen staan. Mede hierdoor verwacht het bestuur de kwaliteit van de examens te verhogen.

Ondanks tijdige en grondige voorbereiding is de overgang van de vorige uitvoerder naar Examenpunt niet vloeiend verlopen. Afgelopen tijd is er op de achtergrond hard gewerkt en zijn de meeste plooien inmiddels glad gestreken. Dat maakt dat het weer mogelijk is om examens in te plannen.

Omdat in de overgang naar de nieuwe partner er enkele maanden geen examens konden worden afgenomen, is eind december 2022 het register van gecertificeerde inspecteurs op de website van SVS tijdelijk bevroren. Dat houdt in dat tijdelijk de registratie van inspecteurs niet komen te vervallen wanneer zij een tijdelijke verlenging aanvragen. Wel is op korte termijn een nieuw examen nodig om de registraties definitief te kunnen verlengen met reguliere geldigheid van vijf jaar. Inspecteurs waarvan de registratie (bijna) is verlopen, kunnen een tijdelijke verlenging krijgen, wanneer zij zich zo spoedig mogelijk aanmelden voor het eerstvolgende examen (zie ook de antwoorden op de belangrijkste vragen hieronder). Op de website van SVS kan men verder nog terecht voor algemene informatie, zoals de beschrijving van de examens, het examenreglement en eerder verschenen nieuwsbrieven.

Ondertussen wordt er hard gewerkt om ook de laatste plooien glad te strijken en is het voornemen gezamenlijk te werken aan een vernieuwde en verbeterde organisatie. Het bestuur van SVS laat weten alle (kandidaat) inspecteurs en hun eventuele werkgevers verontschuldigingen aan te bieden voor de problemen die ze mogelijk hebben ervaren als gevolg van de overgang naar de nieuwe examenorganisatie. Beide organisaties doen er alles aan om de negatieve gevolgen te beperken en u zo spoedig mogelijk weer op hoog niveau van dienst te zijn.

Waar staan de gegevens van mijn SVS-certificaat? Hoe kan ik mijn (bijna) verlopen registratie snel verlengen? Hoe en wanneer wordt mijn SVS-pasje verlengd? Lees hier de antwoorden op de belangrijkste vragen van dit moment.

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen