AKI-besluitenlijst belangrijk document

Spelen, 8 juli 2021

Keuringen van speeltoestellen en waterglijbanen worden in Nederland uitgevoerd volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Om vast te stellen of een speeltoestel voldoet aan het WAS gebruiken keurende instanties onder andere de Europese normen. Maar ook de AKI-besluitenlijst is een belangrijk document. Deze lijst bevat op dit moment 49 zeer uiteenlopende besluiten over allerlei zaken als toezicht, clustering van toestellen, dempende waarde van valmatten, trampolines, klimtoestellen en nog veel meer. Een besluit wordt geformuleerd en in de lijst opgenomen als de AKI's bijvoorbeeld afwijken van een norm of er geen criteria bestaan voor het onderwerp of toestel.

Een besluit wordt in principe door alle AKI's overgenomen en gehanteerd bij keuring. De besluiten zijn unaniem maar kunnen, als daarvoor geldende redenen zijn, wel worden ingetrokken of herschreven.

De besluitenlijst is te vinden op de site van de NVWA en wordt regelmatig ververst. De NVWA ontvangt de lijst van de AKI's maar publiceert deze pas als daar geen juridische bezwaren tegen zijn. Keurmerkinstituut adviseert alle inspecteurs en fabrikanten minimaal maandelijks de lijst te downloaden en de aanpassingen te bekijken.

In het document 'Besluitenlijst akkoord AKI-overleg 29 april 2021' vindt u de afspraken die de keurende instanties voor attractie- en speeltoestellen hebben gemaakt om de uniformiteit van de keuring te verbeteren.

Terug naar overzicht

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

"Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling."

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie van speeltoestellen

"De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie."

Geboortezorglus over Certificatie kwaliteitsmanagement in de zorg

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen