Bounceparken sterk in opkomst

Spelen, 20 januari 2023

Een bouncepark is een relatief nieuw leisure-concept en laat zich ook wel omschrijven als een ‘inflatable airpark’. Gezien de plannen van grote ketens zal het aantal van dit soort indoor parken de komende tijd blijven stijgen. In het Verenigd Koninkrijk zien we dat veel trampolineparken al zijn vervangen door een bouncepark. In Nederland is dit nog niet het geval. Bounceparken hebben bestaansrecht (soms letterlijk) naast trampolineparken. Maar hoe zit het met veiligheid en toezicht van deze parken? En wat zeggen de vele normen, wetten en het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) hierover?

Wat zegt het WAS?

Een bouncepark bestaat uit een groot veld van aaneengeschakelde luchtkussens. Het luchtkussenveld is vaak aangevuld met luchtkussenfaciliteiten zoals een Obstacle Parcours, Twister, Battle Beam, Wavebed of Freerun Area. Alles uiteraard in combinatie met luchtkussens. Het mag duidelijk zijn dat een bouncepark gebruikers de mogelijkheid biedt om er recreatief op te spelen. Dat houdt automatisch in dat luchtkussens in bounceparken vallen onder het WAS en dat deze voor in-gebruikname door een keurende instantie (AKI), zoals Keurmerkinstituut, gecertificeerd moeten zijn. 

Doelgroep verbreding

Bounceparken zijn verschillend qua omvang en faciliteiten en richten zich met name op tieners en begin twintigers. Veelal worden eerder op de dag jonge kinderen van 4 tot 12 jaar toegelaten. Deze verbreding van de doelgroep is ook terug te zien bij de trampolineparken en duidt op professionalisering van de sector, waarin creatieve oplossingen worden gezocht voor de daluren en verdere groei van het aantal bezoekers.

Beoordeling toezicht

Om deze reden wordt er tijdens de keuring van de parken veel aandacht besteed aan de beoordeling van het toezicht. Dit toezicht wordt door de keurende instantie als onderdeel van het totale veiligheidsaspect gezien. Het afwijken van het gecertificeerde toezichtplan kan betekenen dat het certificaat niet meer geldig is. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert streng op de juiste wijze van toezicht houden.

Naast bounceparken vallen ook binnenspeeltuinen, skatehallen, trampoline- en clip ’n climbparken ook onder het WAS. Keurmerkinstituut adviseert gemeentes te controleren of deze locaties in hun gemeenten voorzien zijn van een geldig ‘certificaat van goedkeuring’. Wilt u meer informatie over de certificering van een bouncepark of heeft u interesse in onze nieuwe training voor de binnenrecreatie? Neem dan gerust contact op via spelen@keurmerk.nl.

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen