Gelijkstelling certificaten verdwijnt

Spelen, 7 oktober 2022

Het nieuwe Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen 2023/2024 (WAS) zit er aan te komen. Het ministerie van VWS is druk bezig met het verwerken van aanpassingsvoorstellen en het aanscherpen van de wetgeving. De verwachting is dat het WAS er duidelijker en eenduidiger op gaat worden.

Nog lang niet alles is bepaald maar al wel duidelijk is dat de gelijkstelling van (buitenlandse) certificaten zal verdwijnen. Hiermee krijgt Nederland een ietwat vreemde positie in Europa. Want alleen nog certificaten van aangewezen keurende instelling (AKI) zullen worden geaccepteerd. Dit hoeft geen probleem te zien indien de buitenlandse keurders ook een aanwijzing van het ministerie hebben. In dat geval zijn vanzelfsprekend ook hun certificaten geldig.

Het verdwijnen van de gelijkstelling gaat, zoals het er momenteel uitziet, in per 1 januari 2023. De voor deze datum uitgegeven gelijkgestelde certificaten blijven geldig maar nieuwe toestellen moeten vanaf deze datum voorzien van een WAS-certificaat afgegeven door een aangewezen keurende instantie (AKI).

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Jeroen Bos. 

Terug naar overzicht

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen