Hercertificatie van aangepaste waterglijbanen

Spelen, 24 juni 2022

De waterglijbanen in ons land worden tijdens het warme weer volop gebruikt. Veel banen zijn in het voorjaar aangepast, van een nieuwe coating voorzien of deels verbouwd. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals waterglijbanen met VR-brillen en lichteffecten. Maar wist u dat bij aanpassing het certificaat van goedkeuring kan vervallen?

Het is aan de Aangewezen keuringsinstelling (AKI) te beoordelen hoe de beoordeling of keuring zal worden uitgevoerd. Dit kan middels een glijtest, de beoordeling van documenten, het uitvoeren van een zichtcontrole of andere methodes.

Overzicht werkzaamheden

Het volgende overzicht geeft weer welke werkzaamheden aan waterglijbanen consequenties hebben voor het certificaat. Let wel, bij de onderstaande voorbeelden is het uitgangspunt dat de glijbanen al eerder volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) zijn gecertificeerd en voorzien zijn van een certificaat van goedkeuring.

Cat. I

Geen (her)certificatie of andersoortige beoordeling door AKI nodig bij:
- Vervanging van onderdelen welke de exact zelfde afmeting hebben als de originele onderdelen. Daarnaast bestaan ze uit hetzelfde materiaal en worden ze op dezelfde wijze bevestigd.
- Reparatie van onderdelen waarbij geen constructieve aanpassingen hebben plaatsgevonden. Te denken valt aan het dichten van kunststof, het vervangen van verroeste metalen onderdelen of het aanpassen van tweedimensionale versieringen welke zich buiten de vrije ruimte bevinden.

Cat. II

(Her)certificatie nodig door alleen beoordeling van het aangepaste onderdeel bij:
- Toevoeging van licht- of andere niet fysiek tastbare effecten in een waterglijbaan. Hier is alleen controle nodig van de gevolgen voor het gebruik en voor de interactie met bestaande onderdelen, alsmede de juistheid van het pictogrammenbord. Er hoeft geen nieuw certificaat uitgebracht te worden, maar men kan volstaan met een uitbreiding. Er zal wel een melding in het logboek (nu is er nog een logboek, straks actueel dossier) van deze beoordeling gemaakt dienen te worden.
- Aanpassen van de tekst en/of pictogrammen op waarschuwingsborden.
- Aanpassen van de omgeving die van belang is voor de beoordeling van de veiligheid van de glijbaan.
- Aanbrengen van een tweede glijgoot aan een bestaand startplatform en trap. Hierbij moeten de trap en het platform beoordeeld worden op geschiktheid voor de nieuwe situatie.

Cat. III

Volledige (her)certificatie nodig:
- Constructieve aanpassingen van de toegangstrap, de draagconstructie en/of glijgoot. 
- Veranderen van de hoogte, lengte, breedte of loop van de glijgoot. Ook bij het vervangen van een bassin voor skim out of sofa is een volledige herkeuring nodig.

Wenst u een aangepaste baan te laten hercertificeren? Neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen