Hercertificatie van aangepaste waterglijbanen

Spelen, 11 juni 2020

De waterglijbanen in ons land zijn of gaan binnenkort weer open. Gelukkig kunnen de kinderen er, binnen de Corona-maatregelen, weer gebruik van maken tijdens het warme weer. Veel banen zijn in het voorjaar aangepast, van een nieuwe coating voorzien of deels verbouwd. Maar wist u dat bij aanpassing het certificaat van goedkeuring zou kunnen vervallen? Het volgende overzicht geeft weer welke werkzaamheden aan waterglijbanen consequenties hebben voor het certificaat. 

Bij de onderstaande voorbeelden is het uitgangspunt dat de glijbanen al eerder volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen zijn gecertificeerd en dus voorzien zijn van een rechtsgeldig certificaat van goedkeuring.

Cat. I Geen (her)certificatie of andersoortige beoordeling door AKI nodig bij:
- Vervanging van onderdelen welke de exact zelfde afmeting hebben als de originele onderdelen. Daarnaast bestaan ze uit hetzelfde materiaal en worden ze op dezelfde wijze bevestigd.
- Reparatie van onderdelen waarbij geen constructieve aanpassingen hebben plaatsgevonden. Te denken valt aan het dichten van kunststof, het vervangen van verroeste metalen onderdelen of het aanpassen van tweedimensionale versieringen welke zich buiten de vrije ruimte bevinden.

Cat. II (Her)certificatie nodig door alleen beoordeling van het aangepaste onderdeel bij:
- Toevoeging van licht- of andere niet fysiek tastbare effecten in een waterglijbaan. Hier is alleen controle nodig van de gevolgen voor het gebruik en voor de interactie met bestaande onderdelen, alsmede de juistheid van het pictogrammenbord. Er hoeft geen nieuw certificaat uitgebracht te worden, maar men kan volstaan met een uitbreiding. Er zal wel een melding in het logboek (nu is er nog een logboek, straks actueel dossier) van deze beoordeling gemaakt dienen te worden.
- Aanpassen van de tekst en/of pictogrammen op waarschuwingsborden.
- Aanpassen van de omgeving die van belang is voor de beoordeling van de veiligheid van de glijbaan.
- Aanbrengen van een tweede glijgoot aan een bestaand startplatform en trap. Hierbij moeten de trap en het platform beoordeeld worden op geschiktheid voor de nieuwe situatie.

Cat. III Volledige (her)certificatie nodig:
- Constructieve aanpassingen van de toegangstrap, de draagconstructie en/of glijgoot. 
- Veranderen van de hoogte, lengte, breedte of loop van de glijgoot. Ook bij het vervangen van een bassin voor skim out of sofa is een volledige herkeuring nodig.

Het is aan de AKI te beoordelen hoe de beoordeling of keuring zal worden uitgevoerd. Dit kan middels een glijtest, de beoordeling van documenten, het uitvoeren van een zichtcontrole of andere methodes. Wenst u een aangepaste baan te laten hercertificeren, neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen

Coronavirus (COVID-19) update - klik hier voor meer informatie