Herziening specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen

Spelen, 17 augustus 2023

Certificeringen worden in Nederland uitgevoerd door Aangewezen keuringsinstellingen (AKI's) zoals Keurmerkinstituut. De controle daarop ligt bij een andere instantie, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA wordt aangestuurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met de komst van WAS 2023 wordt het specifieke interventiebeleid voor attractie- en speeltoestellen (SPEC46) van de NVWA aangepast en aangevuld. In dit artikel informeren wij u over de meest in het oog springende wijzigingen en de gevolgen daarvan in het optreden van de NVWA. 

Twee nieuwe onderwerpen

Het melden van ongevallen en het afmelden van attractietoestellen zijn twee nieuwe onderwerpen die in het specifieke interventiebeleid zijn uitgewerkt. De uitgangspunten zijn verder gelijk gebleven, maar in de herziene versie meer tot in detail uitgewerkt. Zo wordt duidelijker welke maatregelen worden genomen, passend bij de aard en de ernst van de overtredingen van afzonderlijke voorschriften en bepalingen.

Andere wijzigingen betreffen: 

  • Meldplicht (tijdelijke) opbouw speeltoestellen/attractietoestellen;
  • Bewaartermijn technische- en keuringsdocumenten;
  • Verhuurders verantwoordelijk voor veiligheid;
  • Fraudegevoeligheid binnen het stelsel wordt aangepakt.

Voor inhoudelijke informatie verwijzen wij naar de website van de NVWA, waar de meest actuele informatie beschikbaar is. 

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen