Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) herschreven

Spelen, 26 januari 2021

Op 1 juli 2021 zal het 'Nieuwe WAS' worden gepubliceerd. Het concept wordt momenteel met verschillende marktpartijen besproken en bijgewerkt. Ook Keurmerkinstituut is vanaf het begin betrokken bij het herschrijven van de wetgeving. Er staat naar alle waarschijnlijkheid iets te verwachten wat betreft de gelijkgestelde buitenlandse certificaten.

Gelijkgestelde certificaten voor speeltoestellen

De huidige versie van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) kent het begrip “gelijkgesteld certificaat”. Een gelijkgesteld certificaat is een certificaat dat door een daartoe bevoegde buitenlandse [keurings-]instelling in een andere EU-lidstaat is afgegeven en waarvan de Minister van VWS –na onderzoek- heeft bepaald dat het beschermingsniveau tenminste gelijkwaardig is met een Nederlands WAS-certificaat. Momenteel geeft alleen TÜV SÜD Product Service GmbH in München gelijkgestelde certificaten af*.

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2021

Er ligt een voorstel om het WAS te wijzigen. De verwachte ingangsdatum is 1 juli 2021. Uit de concepttekst blijkt dat het begrip “gelijkgesteld certificaat” hierin niet meer voorkomt. Het gevolg is dat ieder speeltoestel, dat in Nederland wordt geplaatst én na de ingangsdatum wordt gekeurd, door een onder het WAS aangewezen instelling moet worden gecertificeerd. Dit betreft zowel stukskeuringen als nieuwe seriekeuringen, al hebben vrijwel alle gelijkgestelde certificaten betrekking op seriekeuringen. Gelijkgestelde certificaten, die voor de ingangsdatum van het gewijzigde WAS zijn afgegeven, blijven geldig. Mogelijk is de geldigheid van seriekeuringen echter wel beperkt tot de eerstvolgende wijziging van de betreffende EN-norm, net zoals nu al bij WAS-certificaten het geval is. Dit zal naar verwachting duidelijk worden als de gewijzigde tekst van de Nadere regels attractie- en speeltoestellen 2021 klaar is.

WAS-keuring van een speeltoestel met een buitenlands certificaat

Moet een speeltoestel, dat na 1 juli 2021 door een buitenlandse instelling is gekeurd, dan in Nederland helemaal opnieuw gekeurd worden? Niet altijd. Als de buitenlandse instelling namelijk in eigen land geaccrediteerd is voor keuringen van speeltoestellen volgens de betreffende norm(en), zoals de EN 1176-reeks, dan geldt een Europese afspraak** dat keuringsresultaten van geaccrediteerde instellingen in andere lidstaten erkend moeten worden. De onder accreditatie uitgevoerde delen van de keuring mogen dan in Nederland niet opnieuw worden gedaan. Wel kan het noodzakelijk zijn dat er een aanvullende beoordeling plaats moet vinden die bijvoorbeeld voor het WAS noodzakelijk is, maar die bij de buitenlandse keuring niet is uitgevoerd. Ook kunnen aanvullende documenten noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de verplichte gevarenlijst en een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. Daarnaast wordt er bij gelijkgestelde certificaten doorgaans geen rekening gehouden met de verschillen in de eisen die in bijvoorbeeld het Duitse en het Nederlandse nationale voorwoord van de NEN-EN 1176-1 staan vermeld, of met bindende afspraken die in de AKI-besluitenlijst zijn vastgelegd. Bij een her-certificering onder het WAS zal dit wel worden beoordeeld. Dit kan er toe leiden dat een toestel, wat bijvoorbeeld in Duitsland onder accreditatie is gecertificeerd, niet voldoet aan alle Nederlandse eisen.

De onder het WAS aangewezen instelling zal van geval tot geval moeten vaststellen of er sprake is van een buitenlandse keuring door een geaccrediteerde instelling en welke keuringswerkzaamheden er zullen moeten worden uitgevoerd om een WAS-certificaat te kunnen afgeven.

Een aantal voorbeelden

Voorbeeld 1

Een speeltoestel is in maart 2020 serie gekeurd en gecertificeerd door een buitenlandse instantie die gelijkgestelde certificaten afgeeft. Een toestel uit de serie wordt in augustus 2021 geplaatst in Nederland.

Dit is een gelijkgesteld certificaat (onder het oude WAS) dat geldig blijft. Het toestel hoeft niet door een AKI (WAS) beoordeeld te worden.

Voorbeeld 2

Een speeltoestel is in maart 2020 serie gekeurd en gecertificeerd door een buitenlandse instantie die gelijkgestelde certificaten afgeeft. Een toestel uit de serie wordt in september 2027 geplaatst in Nederland. In 2026 is een nieuwe versie van EN1176 gepubliceerd (hypothetisch).

Het betreft een gelijkgesteld certificaat (onder het oude WAS) dat echter niet meer geldig is omdat niet de meest recente normen zijn gehanteerd.

Voorbeeld 3

Een speeltoestel is in augustus 2021 serie gekeurd en gecertificeerd door een buitenlandse instantie die tot aan 1 juli 2021 gelijkgestelde certificaten afgaf. Een toestel uit de serie wordt in december 2021 geplaatst in Nederland.

Laten we aannemen dat dit is een certificaat van een in Duitsland, door een nationale accreditatieinstelling geaccrediteerde instelling is. Dit certificaat is niet geldig in Nederland, maar de keuring wordt wel erkend. Er moeten waarschijnlijk wel aanvullende keuringswerkzaamheden worden uitgevoerd voor Nederlandse certificatie.

Voorbeeld 4

Een speeltoestel is in september 2021 serie gekeurd en gecertificeerd door een instantie die niet is aangewezen noch gelijkgestelde certificaten afgeeft. Ook heeft deze instantie geen accreditatie. Een toestel uit de serie wordt in november 2021 geplaatst in Nederland.

Dit is een certificaat van een niet-geaccrediteerde instelling (niet voor de keuring van speeltoestellen geaccrediteerd). Dit certificaat is niet geldig in Nederland. De keuring wordt niet erkend. Er moet een volledige WAS-keuring worden uitgevoerd door een aangewezen instelling voor Nederlandse certificatie.

 

Bron*: www.nvwa.nl

Bron**:Verordening (EU) 2019/515 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 764/2008 (Voor de EER relevante tekst).

Terug naar overzicht

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen

Coronavirus (COVID-19) update - klik hier voor meer informatie