Hoogtepunt nieuwe natuurspeelplaats

Spelen, 9 maart 2023

Bij het Lauwersnest kunnen kinderen ‘als een vogel over het Lauwersmeer vliegen’. Richard van de Brake van IJreka Speeltoestellen: ‘Dit reuze speeltoestel is maar liefst 5 meter hoog! De toren lijkt op een groot vogelnest en heeft een kabelbaan die over de uiterwaarden van het Lauwersmeer gaat. De toren, aangevuld met waterspel, is in opdracht van Staatsbosbeheer en in samenwerking met OBB spelmakers + ruimtedenkers tot stand gekomen.’

De keuring

Inspecteur Hans Jaspers van Keurmerkinstituut verzorgde vorig jaar de fysieke keuring op locatie. Hans: ‘Deze toren valt voor Keurmerkinstituut onder de zogeheten ‘non standards’. Creatieve ontwerpen en constructies nabij, in of boven water zijn vaak moeilijk te beoordelen op basis van de Europese norm. Jarenlange ervaring maakt dat wij in staat zijn de veiligheid van deze speeltoestellen middels onder andere risicoanalyses te toetsen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS)’.

De keuring bestaat uit een fysieke en een dossierbeoordeling. Hierbij wordt onder andere gekeken of het toestel voldoet aan de relevante wetten (zoals het WAS) en normen (zoals EN 1176). De plaats van het toestel, de wijze van gebruik en de gebruikers bepalen in feite welke criteria gebruikt worden bij keuring. 

Goed zicht op het water

Aandachtspunt bij de keuring van toestellen nabijgelegen bij water is toezicht. Uiteraard hebben ouders de taak om toezicht te houden. Goed zicht op het water is belangrijk. Problemen kunnen ook ontstaan als er planten vanaf de kant over het water hangen. Hierdoor is er slecht zicht op het water en kun je kinderen uit het oog verliezen. 

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen