Keurmerk voor binnenspeeltuinen

Spelen, 26 januari 2021

Binnenspeeltuinen zijn er in vele soorten en maten. Als onderdeel van een camping of bungalowpark, in een aparte hal bij grotere HORECA-gelegenheden of opgezet als aparte centra die we onder andere in ketens in ons land tegenkomen. Al regelmatig zijn rapporten uitgekomen over de veiligheid van binnenspeeltuinen. Zo publiceerde de NVWA over de aanwezigheid van al dan niet gecertificeerde toestellen en de (on)veiligheden die deze instantie tegenkomt bij inspecties. Ook is de markt bekend met hun bevindingen over de brand(on)veiligheid van binnenspeeltuinen. Op hun site is een checklijst te vinden waarmee de brand(on)veiligheid van indoor speeltuinen is te bepalen (bron).

Deze speelhallen, zoals ze ook wel genoemd worden, zijn tegenwoordig niet alleen maar voorzien van de alom bekende met netten omheinde ballenbakken en kunststof glijbanen. Om bezoekers te blijven trekken is afwisseling noodzakelijk en daarom vinden we er steeds meer luchtkussens, elektrisch aangedreven toestellen als stieren en sweepers maar ook klimwanden, trampolines en andere grote structuren. Dat maakt dat het inspectieregime mee moet groeien met de markt. Niet alleen inspecteurs moeten hun kennis van deze nieuwe producten bijspijkeren, dat geldt ook voor keurende instanties en de NVWA. Het grote verloop en de snelle vernieuwing van speeltoestellen maakt dat beheerders hun organisatie en administratie goed voor elkaar moeten hebben. Het zorgt er ook voor dat er hoge deskundigheid nodig is om continu voor een veilige speelomgeving te kunnen zorgen.

De veiligheid is niet in alle binnenspeeltuinen even goed geborgd. Regelmatig komt Keurmerkinstituut zaken tegen die niet (meer) voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). Zo zijn speeltoestellen verbouwd waardoor het certificaat is vervallen, attracties niet jaarlijks gekeurd of typeplaatjes zitten niet meer op de toestellen. Ook blijken onderhouds- en inspectieplannen niet altijd volgens de regels uitgevoerd te worden en schort het soms aan goed toezicht in de speeltuin. Opvallend grote verschillen zijn vastgesteld bij de verschillende uitbaters en de toezichtinstructies die horen bij de speeltoestellen worden niet altijd nageleefd.

Vanzelfsprekend zijn er ook binnenspeeltuinen die het uitstekend voor elkaar hebben en voldoen aan alle wettelijke regels en soms zelf veel meer. Keurmerkinstituut helpt bij het scheiden van het kaf van het koren en het verbeteren van de kwaliteit van de speeltuinen die momenteel in kwaliteit achterblijven. Daarom is na een lange voorbereiding het Keurmerk Binnenspeeltuinen in het leven geroepen. Dit keurmerk, waarvan het eisenpakket uitvoerig middels pilots is getest, kan vanaf voorjaar 2021 aangevraagd worden. Bij verschillende vestigingen van Monkey Town zijn de eerste pilots uitgevoerd en met onder andere de directie en interne en externe deskundigen van deze speeltuinketen is het eisenpakket bijgeschaafd. Joris Naalden en Donald Koppedraaijer, algemeen en operationeel directeur van Monkey Town, vertellen over hun ervaring met de pilot en het belang van het keurmerk.

Naalden: “De laatste jaren is de sector voor indoor vrijetijdsbesteding in Nederland snel gegroeid en geprofessionaliseerd. Als gevolg van deze snelle groei is het voor gasten niet altijd duidelijk wat de kwaliteit van het aanbod is. Veiligheid speelt daarbij een cruciale rol. Binnenspelen draait om vertrouwen: vertrouwen dat ouders hun kind met een gerust hart in een speeltuin kunnen laten spelen omdat het veilig is. Als marktleider in Nederland heeft veiligheid bij Monkey Town te allen tijde de hoogste prioriteit, daaraan deden wij al geen concessies. De toekenning van het eerste Keurmerk Binnenspeeltuinen betekent voor ons dat de markt onze focus op veiligheid en kwaliteit herkent en erkent en dat ons hoge veiligheidsniveau nog verder is aangescherpt."

Het keurmerk bestaat uit drie categorieën: brons, zilver en goud, waarbij goud vanzelfsprekend het hoogst haalbare is. Om brons te halen is het niet voldoende om alleen aan de wettelijke eisen te voldoen. Al voor dit metaal moet de beheerder aantonen dat zijn speeltuin meer dan uitstekend geëxploiteerd wordt. Er wordt dan ook niet verwacht dat alle binnenspeeltuinen in Nederland binnen korte tijd een keurmerk zullen hebben.

Koppedraaijer: “In onze markt zijn veel cowboys actief, maar bij het exploiteren van een kwalitatief hoogwaardige binnenspeeltuin komt veel meer kijken dan het huren van een oude loods en het neerzetten van een speeltoestel. Achter de exploitatie van een goede speeltuin gaan veel processen schuil op het gebied van onderhoud, hygiëne, voedselbereiding, veiligheid en het neerzetten van een gastvrije beleving. In de visie van Monkey Town mogen onze gasten dat van een binnenspeeltuin ook verwachten. Het behalen van het Keurmerk Binnenspeeltuin is voor ons een manier om onze toewijding aan ons merk en aan de veiligheid en de beleving van onze jonge én oude gasten te laten zien.”

Wat toetst Keurmerkinstituut?

Het eisenpakket (EP154) bestaat uit eisen op meerdere gebieden zoals veiligheid, service, toezicht en andere relevante onderwerpen. Afhankelijk van de klasse brons, zilver of goud gelden minder zware of zwaardere eisen voor de organisatie, brandveiligheid, attractie- en speeltoestellen, en veiligheid op gebied van voedsel, spelen en de accommodatie. Een belangrijk onderdeel van de audit is de beoordeling van de organisatie. Is vastgelegd welke taken en bevoegdheden de medewerkers hebben? Vaak staat het goed op papier maar sluit het in de praktijk niet aan. Weten de medewerkers wie verantwoordelijk is voor het toezicht, wat te doen bij calamiteiten, wie belt de ambulance indien nodig, hoe krijg ik de kinderen bij brand zo snel mogelijk uit een speeltoestel? De toetsing bestaat uit een audit en inspectie waarin het gehele eisenpakket aan bod komt. Daarna wordt vervolgens jaarlijks een beknoptere audit gehouden waarin een deel van de eisen wordt belicht. De speeltuin moet aantonen te voldoen op alle eisen door inspectierapporten, certificaten, organogrammen, handboeken en andere zaken te tonen. Voldoet de speeltuin dan ontvangt deze een certificaat en gevelbord waarop alle bezoekers kunnen zien welk niveau keurmerk de binnenspeeltuin heeft.

Naalden: “Het behalen van het keurmerk was geen gemakkelijke opgave. Niet alleen Donald en ikzelf, maar ook onze vaste veiligheidspartner Playguardian en onze getalenteerde vestigingsmanager Joyce hebben maandenlang hard gewerkt om de puntjes op de i te zetten. Keurmerkinstituut was daarbij streng, maar redelijk en had oog voor de situatie ter plaatse waardoor het proces soepel verliep. Ik ben trots op deze prestatie van het gehele team van Monkey Town in onze vestigingen en op het hoofdkantoor en op onze franchisenemers die hebben aangegeven deze investering te willen doen.”

NVWA

Na het verstrekken van het keurmerk aan een binnenspeeltuin wordt de NVWA hiervan op de hoogte gebracht. Binnenspeeltuinen met het keurmerk brons, zilver of goud voldoen aan alle wettelijke eisen en blinken op alle fronten uit. Vanzelfsprekend bepaalt de NVWA zelf zijn beleid en bepaalt welke speeltuinen door hen gecontroleerd zullen worden. Keurmerkinstituut is er echter van overtuigd dat die controle bij de keurmerkhouders achterwege kan blijven.

De toekomst

Nu al is gebleken dat de binnenspeeltuinen die nog niet voldoen veel baat hebben bij de audit en de kwaliteit naar boven weten te schroeven. De audit is niet alleen een controle van de huidige stand van zaken maar opent de ogen van de beheerder hoe de kwaliteit nog meer verhoogd kan worden.

Alle binnenspeeltuinen komen in aanmerking, klein of groot, bij campings, vakantieparken of restaurants. Keurmerkinstituut verwacht het eerste certificaat nog dit jaar te kunnen verstrekken.

Terug naar overzicht

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen

Coronavirus (COVID-19) update - klik hier voor meer informatie