NVWA voert inspecties uit bij speeltoestellen in of op het water

Spelen, 14 november 2023

Inspecteur en docent Mark Rink van Keurmerkinstituut: “Speeltoestellen in of op het water brengen specifieke veiligheidsrisico’s met zich mee. Wist u dat de beheerder van een speeltoestel ervoor moet zorgen dat het toestel op de juiste wijze is geplaatst, is goedgekeurd, periodiek wordt gecontroleerd en voldoende wordt onderhouden? Bij sommige waterspeeltoestellen, zoals aquaparks maar ook trekpontjes en -vlotjes, komt daar de verplichting tot voldoende toezichthouden bij.”

Controle door de NVWA

Speeltoestellen moeten zijn gecertificeerd (gekeurd) volgens het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Certificeringen worden uitgevoerd door Aangewezen Keurende Instellingen (AKI’s) zoals Keurmerkinstituut. De controle op AKI’s en beheerders ligt bij een andere instantie, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA wordt aangestuurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voert in opdracht van hen inspecties uit bij onder het WAS vallende locaties.

Deze inspecties worden aangekondigd en onaangekondigd afgenomen om onder andere onveilige speeltoestellen in of op het water te voorkomen. Tijdens deze inspecties wordt nagegaan of de speeltoestellen voldoen aan de eisen zoals deze gesteld zijn in de wetgevingen die op speeltoestellen van toepassing is. Hierbij zal voornamelijk aandacht besteed worden aan:

  • Certificering van de speeltoestellen (WAS)
  • Beheersverplichtingen zoals periodieke inspecties en onderhoud
  • Beoordelen van toezichtplannen (indien van toepassing) 

Zicht en toezicht 

Aandachtspunt bij de certificering van speeltoestellen in of op het water is toezicht. Uiteraard hebben ouders de taak om toezicht te houden. Goed zicht op het water is belangrijk. Problemen kunnen ook ontstaan als er planten vanaf de kant over het water hangen. Hierdoor is er slecht zicht op het water en kun je kinderen uit het oog verliezen.

Nederlands Technische Afspraak voor trekpontjes en -vlotjes 

Een goed eisenpakket voor trekpontjes en -vlotjes bestaat niet en bij keuringen gaan de AKI’s deels uit van eigen inzichten. Hierdoor verschillen de keuringen inhoudelijk. Momenteel probeert Keurmerkinstituut via NEN (Nederlandse Normalisatie-instituut) een werkgroep op te richten om een Nederlands Technische Afspraak (NTA) op te stellen voor trekpontjes en -vlotjes. De werkgroep is dringend op zoek naar versterking. Wil jij meedenken over de veiligheid van trekpontjes en -vlotjes? Neem dan contact op met NEN.

Een NTA is in feite een snelle route voor het opstellen van specificaties binnen een beperkte kring en beschrijft alle belangrijke zaken die het ontwerp, gebruik en beheer van een speeltoestel betreffen. In het geval van trekpontjes en -vlotjes zal de nadruk onder andere op de stabiliteit en de afstand tot bodem worden gelegd. Een NTA heeft een beperkte geldigheidsduur van maximaal 3 jaar. 

Terug naar overzicht

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen