NVWA voert inspecties uit bij trampolineparken

Spelen, 11 januari 2022

In vele gemeentes zijn trampolineparken te vinden. Deze trampolines moeten zijn gecertificeerd volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). De certificeringen worden in Nederland uitgevoerd door Aangewezen Keurende Instanties (AKI) zoals Keurmerkinstituut. De controle daarop ligt bij een andere instantie, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA wordt aangestuurd door het ministerie van VWS en voert in opdracht van hen inspecties uit bij onder het WAS vallende locaties zoals trampolineparken.

Deze inspecties, ook wel systeeminspecties genoemd, worden aangekondigd en onaangekondigd afgenomen en richten zich op de interne bedrijfsvoering processen van een ondernemer om onveilige producten op de markt te voorkomen. Tijdens deze inspectie wordt nagegaan of het bedrijf voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn in de wetgevingen die op het trampolinepark van toepassing zijn. Hierbij zal voornamelijk aandacht besteed worden aan het WAS.

Systeeminspectie

Bij de inspectie zullen de risico’s omtrent processen behandeld worden:
- Beheersen van de processen zoals: ontwerp, inkoop, plaatsing van de toestellen
- Overige processen voortvloeiend uit het exploiteren van trampolinehallen
- Certificering van de toestellen (WAS)
- Beheer van franchise (indien van toepassing)
Een dergelijke systeeminspectie zal met voorbereiding en nazorg meer dan een dag in beslag nemen. Als zaken worden geconstateerd die moeten worden aangepast zal dit ruim meer tijd in beslag kunnen nemen.

Keurmerk Trampolineparken

Jeroen Bos, certificatiemanager bij Keurmerkinstituut: ‘Dit is precies de reden waarom het Keurmerk Trampolineparken zo belangrijk is. Keurmerk Trampolineparken is een doorontwikkeling van ons huidige Keurmerk Binnenspeeltuinen. Alle zaken die de NVWA in de inspectie behandelt komen terug in het eisenpakket van het keurmerk. Overigens zullen de keurmerken binnenspeeltuinen en trampolineparken zeer binnenkort onder één totaal keurmerk komen: het Keurmerk Binnenrecreatie. Hieronder vallen naast de binnenspeeltuinen en trampolineparken ook de skatehallen, clip ’n climb en andere WAS-uitbatingen.'

Private keurmerk

Op dit moment werkt Keurmerkinstituut hard aan het eisenpakket en de keuringsprocedure om goed bevonden te laten worden door de NVWA. De verwachting is dat het private Keurmerk Binnenrecreatie door de NVWA erkend zal worden. Alle trampolineparken met het keurmerk worden doorgegeven aan de NVWA en vermeld op de site van Keurmerkinstituut.

Voorbereid zijn op deze inspectie? Of aan de slag met het Keurmerk Trampolineparken? Neem gerust contact met ons op.

Terug naar overzicht

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen