NVWA voert inspecties uit bij trampolineparken

Spelen, 11 januari 2022

In vele gemeentes zijn trampolineparken te vinden. Deze trampolines moeten zijn gecertificeerd volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). De certificeringen worden in Nederland uitgevoerd door Aangewezen Keurende Instanties (AKI) zoals Keurmerkinstituut. De controle daarop ligt bij een andere instantie, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA wordt aangestuurd door het ministerie van VWS en voert in opdracht van hen inspecties uit bij onder het WAS vallende locaties zoals trampolineparken.

Deze inspecties, ook wel systeeminspecties genoemd, worden aangekondigd en onaangekondigd afgenomen en richt zich op de interne bedrijfsvoering processen van een ondernemer om onveilige producten op de markt te voorkomen. Tijdens deze inspectie zal worden nagegaan of het bedrijf voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn in de wetgevingen die op het trampolinepark van toepassing zijn. Hierbij zal voornamelijk aandacht besteed worden aan het WAS.

Systeeminspectie

Bij de inspectie zullen de risico’s omtrent processen behandeld worden:
- Beheersen van de processen zoals: ontwerp, inkoop, plaatsing van de toestellen
- Overige processen voortvloeiend uit het exploiteren van trampolinehallen
- Certificering van de toestellen (WAS)
- Beheer van franchise (indien van toepassing)
Een dergelijke systeeminspectie zal met voorbereiding en nazorg meer dan een dag in beslag nemen. Als zaken worden geconstateerd die moeten worden aangepast zal dit ruim meer tijd in beslag nemen.

Keurmerk Trampolineparken

Jeroen Bos, certificatiemanager bij Keurmerkinstituut: ‘Dit is precies de reden waarom het Keurmerk Trampolineparken zo belangrijk is. Keurmerk Trampolineparken is een doorontwikkeling van ons huidige Keurmerk Binnenspeeltuinen. Alle zaken die de NVWA in de inspectie behandelt komen terug in het eisenpakket van het keurmerk. Heeft een trampolinepark het keurmerk dan zullen inspecties van de NVWA tot een minimum worden teruggebracht.’

Private keurmerk

Op dit moment werkt Keurmerkinstituut hard aan het eisenpakket en de keuringsprocedure om goed bevonden te laten worden door de NVWA. De verwachting is dat het private keurmerk (binnenrecreatie) door de NVWA erkend zal worden. Zodra dat het geval is houdt dit in feite in dat keurmerkhouders niet meer, of in mindere mate, door hen bezocht zullen worden. Alle trampolineparken met het keurmerk worden doorgegeven aan de NVWA en vermeld op de site van Keurmerkinstituut.

Voorbereid zijn op deze inspectie? Of aan de slag met het Keurmerk Trampolineparken? Neem gerust contact met ons op.

Terug naar overzicht

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

"Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling."

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie van speeltoestellen

"De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie."

Geboortezorglus over Certificatie kwaliteitsmanagement in de zorg

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen